Z. Tyszko: dlaczego rzadko korzystam z usług kolei w przewozach kontenerów

Z. Tyszko: dlaczego rzadko korzystam z usług kolei w przewozach kontenerów

16 marca 2018 | Źródło: Zbigniew Tyszko
PODZIEL SIĘ

- Od prawie 30 lat prowadzę własną firmę spedycyjno-transportową Tirsped, która wyspecjalizowała się w przewozach kontenerów. Firma nadal dynamicznie się rozwija. Muszę jednak przyznać, że moja firma jak dotychczas rzadko korzysta z usług kolei - mówi Zbigniew Tyszko, członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Fot. Zbigniew Tyszko

W grudniu 2017 roku zostałem zaproszony przez Prezesa Józefa Marka Kowalczyka do wstąpienia do Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, z nadzieją na szersze poznanie specyfiki transportu kolejowego i środowiska przewoźników kolejowych. Z uznaniem przyglądam się inicjatywom Stowarzyszenia, nakierowanych na rozwój przewozów kolejowych, szczególnie w obszarze przewozów intermodalnych.

Muszę jednak przyznać, że moja firma jak dotychczas rzadko korzysta z usług kolei. Pragnę zatem podzielić się swoimi opiniami dlaczego tak jest. Sprawą kluczową jest fracht przewozowy, który przesądza o niekonkurencyjności kolei.

Przewaga transportu drogowego nad kolejowym przy przewozie kontenerów wyraża się również w następujących czynnikach.  

  1. Czas dostaw w transporcie drogowym jest znacznie krótszy niż w kolejowym.
  2. Niektóre połączenia kolejowe są stosunkowo rzadkie (2 razy w tygodniu), co jeszcze wydłuża czas transportu.
  3. Pociągi w niektórych relacjach i w niektórych okresach są przeładowane i nie zabierają całości ładunku.
  4. Niektórzy armatorzy nie pozwalają na zrzucanie lub pobieranie pustych kontenerów z terminala kolejowego, co powoduje, iż stawka kolejowa liczona jest w dwie strony i jest wysoka.
  5. Niektórzy armatorzy pobierają wysokie opłaty dodatkowe za zrzucanie lub pobieranie pustych kontenerów z terminala kolejowego, co niekorzystanie wpływa na całość kosztów przewozu kolejowego.
  6. Pierwszeństwo w obsłudze kontenerów składowanych / pobieranych z portów mają kontenery obsługiwane drogowo. Kolej spada na drugie miejsce i w razie problemów z siłą roboczą / siłą wyższą ich obsługa trafia na koniec kolejki.