Dworzec w Otwocku wraz z przyległym terenem zyskają nowe oblicze

Dworzec w Otwocku wraz z przyległym terenem zyskają nowe oblicze

11 października 2019 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem  Miasta Otwock list intencyjny o współpracy w celu realizacji działań związanych z przebudową i eksploatacją dworca kolejowego Otwock wraz z placem przydworcowym oraz modernizacją linii kolejowej nr 7 w granicach miasta Otwocka.

Fot. PKP S.A.

Przebudowa dworca kolejowego Otwock zostanie zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakończenie  inwestycji planowane jest na grudzień 2021 roku.

- Realizujemy  inwestycje, które realnie zwiększają dostęp mieszkańców do kolei, a tym samym zapewniają dobre podróże w aglomeracjach i między regionami. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu oraz kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna. Modernizacja stacji i przystanków w całej Polsce zapewni komfortową obsługę wszystkich pasażerów. Rezultaty Programu Inwestycji Dworcowych oraz Krajowego Programu Kolejowego odczuwa coraz więcej obywateli. Teraz czas na mieszkańców Otwocka – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

- Dzisiejsze porozumienie jest jedną z najważniejszych informacji dla mieszkańców Otwocka w tym roku. Stanowi nie tylko o rozwoju infrastruktury kolejowej w naszym mieście, ale też wpłynie bezpośrednio na poprawę jego wizerunku. Zmiany, które udało się wynegocjować nie byłyby możliwe, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie i wsparcie ze strony Pana Wiceministra Andrzeja Bittela. Przypomnę, że zakres prac modernizacyjnych został znacznie rozbudowany w stosunku do pierwotnych założeń, dzięki czemu dla mieszkańców zostanie udostępniona m.in. dworcowa biblioteka, mediateka, a także punkt informacyjno-podawczy Urzędu Miasta Otwocka. Proste sprawy urzędowe będzie można załatwić bez fatygowania Urzędu przy ul. Armii Krajowej. Cała inwestycja kolejowa, a także towarzyszące jej zmiany w infrastrukturze to milowy krok w kierunku rozwoju Otwocka – powiedział Jarosław Tomasz Margielski - Prezydent Miasta Otwocka.

Fot. PKP S.A.

-  Program Inwestycji Dworcowych to szeroko zakrojony projekt, w oparciu o który budujemy nowoczesne obiekty dworcowe oraz przywracamy dawną świetność budynkom zabytkowym, takim jak ten na stacji PKP Otwock. Cieszymy się, że przebudowana zostanie infrastruktura wokół dworca, a pomieszczenia w jego wnętrzu zostaną udostępnione władzom Miasta Otwock i zagospodarowane, zarówno dla potrzeb  podróżnych, jak i mieszkańców miasta. – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

- Stacja kolejowa w Otwocku będzie zintegrowanym węzłem komunikacyjnym przyjaznym wszystkim pasażerom. Po modernizacji podróżni wygodniej wsiądą do pociągów. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się, opiekunowie z dziećmi, pasażerowie z dużym bagażem otrzymają przejście podziemne z windami na perony. Tunel pod torami połączy też dwie strony Otwocka zapewniając lepszą komunikację w mieście. Lepszy dojazd do Warszawy przyniesie planowana budowa trzeciego i czwartego toru z Otwocka do stolicy. Mieszkańcy łatwiej i szybciej będą podróżować koleją po aglomeracji warszawskiej – mówi Robert Sobczak, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach inwestycji PKP S.A. wyodrębni i udostępni pomieszczenia w budynku zabytkowego dworca kolejowego z przeznaczeniem na bibliotekę i mediatekę miejską oraz punkt informacyjny Urzędu Miasta Otwock. Miasto Otwock zobowiąże się do długoterminowego najmu tych pomieszczeń, odpowiedniego wyposażenia i prowadzenia biblioteki i mediateki miejskiej oraz punktu informacyjnego miasta. W ramach przebudowy dworca kolejowego Otwock, PKP S.A. rozszerzy zakres projektowanego zagospodarowania terenu i obejmie nim cały plac dworcowy, tzn. teren pomiędzy budynkiem dworca a przejazdem pod wiaduktem kolejowym.

Projektowane zagospodarowanie terenu placu dworcowego obejmuje, m.in.: miejsca postojowe dla samochodów (w tym dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, taksówek oraz Kiss and Ride), ciąg pieszo-rowerowy, miejsca postojowe dla rowerów, a także część przeznaczoną wyłącznie dla pieszych.

Na stacji w Otwocku od marca br. pasażerowie korzystają z wygodnych peronów nr 2 i nr 3, wyposażonych w nowe ławki, szerokie wiaty, informację pasażerską, oświetlenie i nagłośnienie. Na perony można się dostać nowym przejściem podziemnym wyposażonymi w pochylnię. Dla osób niewidomych i niedowidzących powstały ścieżki dotykowe. W tunelu, który skomunikuje dwie części miasta, powstaną 2 windy zapewniające dojście osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Postępują prace przy budowie trzeciego peronu, który będzie dostosowany  do obsługi pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych (tak jak peron nr 2).

Połowa stacji w Otwocku zyskała nowy układ torowy. Kontynuowane są prace w drugiej części stacji. Łącznie na stacji zmodernizowanych zostanie 9 km torów, 11 km sieci trakcyjnej, wymienionych zostanie 30 rozjazdów. Zamontowane zostanie nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, który umożliwi jazdę z prędkością 160 km/h.  

Równolegle przebudowywany jest odcinek Otwock – Pilawa. Prace rozpoczęły się w maju. Roboty obejmują budowę nowego, drugiego toru, sieć trakcyjną, obiekty inżynieryjne oraz urządzenia sterowania. Na trasie od Otwocka do Pilawy zdemontowano wszystkie tory i sieć trakcyjną na

odcinku  25 km. Trwają roboty ziemne przygotowujące trasę dla ułożenia dwóch torów. Trwa budowa sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych i peronów na przystankach osobowych na trasie Otwock - Pilawa oraz na stacji Celestynów. Na terenie inwestycji zgromadzono już 120 tys. podkładów, 140 km nowych szyn,  7 398 ścianek peronowych itp.  Prace na tym odcinku zakończą się w przyszłym roku.

Planowana inwestycja zapewni spójny i efektywny system transportowy dla Miasta Otwocka, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego oraz roli dworca kolejowego i placu przydworcowego. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o strategiczne programy, jak: Plan Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, Krajowy Program Kolejowy 2014-2023., Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego oraz Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Otwocka.