Przybywa pań pracujących na kolei, w tym prowadząch pociągi...

Przybywa pań pracujących na kolei, w tym prowadząch pociągi...

07 marca 2020 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

25 kobiet może prowadzić w Polsce pociągi. To dane na koniec 2019 r. Na początku ubiegłego roku uprawnienia do prowadzenia pociągów posiadało 19 pań. Kobiety wśród maszynistów stanowią nieco ponad 0,1% zatrudnionych. W innych zawodach kolejowych jest więcej kobiet - ponad 26% osób zatrudnionych na kolei.

Fot. Achiwum KK

Z danych przekazywanych do Urzędu Transportu Kolejowego przez przewoźników wynika, że na koniec 2019 r. na stanowisku maszynisty zatrudnionych było 25 pań, czyli przez rok liczba ta wzrosła o 6. Znacznie zwiększyła się też liczba kobiet z licencją maszynisty. Ten dokument wydawany przez Prezesa UTK mają 52 panie. By prowadzić pociąg, poza licencją wymagane jest jeszcze świadectwo maszynisty wydawane przez pracodawcę po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu. Jeśli wszystkie posiadaczki licencji zdałyby egzaminy na świadectwo to liczba kobiet prowadzących pociągi może się podwoić.

Na etapie szkolenia - Marta Kucharska, Koleje Mazowieckie. Fot. Koleje Mazowieckie

Średnia wieku pań posiadających licencję maszynisty to niecałe 33 lata. Dwie najmłodsze mają po 21 lat, najstarsza powyżej 50. Prawie 50% posiadaczek licencji maszynisty ma poniżej 30 lat, a 30% jest w wieku między 30 a 40 lat.

Wśród osób zatrudnionych u przewoźników i zarządców infrastruktury kobiety stanową 26,3%* pracowników. U zarządców infrastruktury ich udział w ogóle zatrudnionych jest wyższy i wynosi 31,8%. Dla przykładu w PKP PLK ok. 70% dróżników przejazdowych i niemal połowa dyżurnych ruchu to kobiety. U przewoźników pasażerskich i towarowych panie stanowią 22,3% osób zatrudnionych.

* Najnowsze dostępne dane wg stanu na koniec 2018 r. Podane liczby to udział w ekwiwalencie zatrudnienia na pełnym etacie.