Nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z zatłoczonych miast

Nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z zatłoczonych miast

10 marca 2020 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Poszczególne odcinki nowych dróg tworzą całe ciągi, które omijają małe miejscowości i duże miasta. Nie tylko obwodnice wskazane w Programie 100 obwodnic będą  budowane jako zadania poprawiające komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców konkretnej miejscowości.

  • 100 obwodnic powstanie w ramach nowego rządowego programu - przypominamy, że 14 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030
  • Ponadto 43 obwodnice zbudujemy w ramach obowiązującego PBDK 2014-2023
  • Do tego wiele kilometrów dróg szybkiego ruchu omijających miasta i miejscowości, m.in. w ciągu dróg S10 i S11

 

DK 22 - okolice Chojnic. Fot. GDDKiA
Obwodnice elementem rozwoju infrastruktury drogowej - Program „budowy 100 obwodnic”

Ogłoszony 8 lutego br. przez Ministra Infrastruktury plan budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 uzupełni działania GDDKiA związane z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Włączono do niego siedem obwodnic, które znajdowały się dotychczas na liście rezerwowej PBDK, nie mając wówczas zapewnionego finansowania. Wśród inwestycji zapisanych w PBDK są ciągi dróg ekspresowych, a także autostrad, które oprócz funkcji ciągów tranzytowych pełnią również rolę obwodnic.

Program 100 obwodnic i konsultacje publiczne

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

14 lutego 2020 br. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje publiczne projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Uwagi można zgłaszać do 20 marca 2020 roku. Dokładną listę 100 obwodnic oraz listę rezerwową uwzględnioną w projekcie Programu 100 obwodnic na lata 2020-2030 można zobaczyć w projekcie uchwały.

DK 50 Mszczonów. Fot. GDDKiA

Obwodnice powstają również przy realizacji autostrad i dróg ekspresowych

Dodajmy jednak, że w ramach realizacji długich odcinków autostrad i dróg ekspresowych powstają równocześnie obwodnice miast i mniejszych miejscowości. Tak jest chociażby z funkcjonującą już obwodnica Radomia na S7, budową A1 na wysokości Częstochowy, S5 obok Bydgoszczy, S17 na wysokości Ryk czy Kołbieli, S14 w okolicy Łodzi czy odcinków S2 w Warszawie uzupełniających obwodnicę stolicy. Dzięki budowie S61 powstanie również obwodnica Łomży, S19 ominie Białystok, Bielsk Podlaski, Kraśnik i Janów Lubelski, na S12 powstanie obwodnica Chełma, a na S17 obwodnica Zamościa.

Nie tylko drogi już istniejące, ale również te będące w przygotowaniu i już wkrótce w realizacji pozwolą ominąć kolejne miejscowości. Tak będzie m.in. w ciągu S10 i S11 (o realizacji tych dróg już pisaliśmy:S10 , S11 ), które choć nie są realizowane jako „obwodnice” to po wybudowaniu swoim przebiegiem pozwolą ominąć dziesiątki, a nawet setki miejscowości. To nie tylko komfort i bezpieczeństwo kierowców, ale również mieszkańców tych większych i mniejszych miast.  

Źródło: GDDKiA

Nowo wybudowane drogi pozwolą ominąć wiele miejscowości i tak w ciągu S10 będą to m.in. Piła, Nakło nad Notecią, Kalisz. Droga S11 wyprowadzi ruch ciężki m.in. z miejscowości Jastrowie, Ujście, Oborniki, Środa Wielkopolska, Rogoźno, Tarnowskie Góry czy Piekary Śląskie.

Źródło: GDDKiA

 

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 obejmuje inwestycje poza siecią autostrad i dróg ekspresowych, ale niektóre z tych inwestycji ułatwią bezpośredni dojazd do dróg szybkiego ruchu. Przede wszystkim ułatwią jednak przemieszczenie się drogami krajowymi. Dla przykładu na ciągu drogi krajowej nr 22 pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Starogardem Gdańskim zaplanowano budowę ośmiu obwodnic. Na DK12 pomiędzy Głogowem i Piotrkowem Trybunalskim zaplanowano sześć obwodnic. Po pięć obwodnic powstanie na DK63 pomiędzy Piszem i Radzyniem Podlaskim oraz na DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem.

Szansa na szybszą realizację

Do Programu budowy 100 obwodnic przesunięto siedem z dwunastu obwodnic znajdujących się na liście rezerwowej PBDK 2014-2023, tym samym zapewniając ich finansowanie i możliwość realizacji. Są to drogowe obejścia Głogowa (DK12), Strzelec Krajeńskich (DK22), Starogardu Gdańskiego (DK28), Krosna Odrzańskiego (DK29), Kostrzyna nad Odrą (DK31), Wąchocka (DK42) i Ostrołęki (DK61). Dołączenie ww. obwodnic do nowego programu gwarantuje jednoczesne finansowanie tych obwodnic. Na liście inwestycji poza limitem PBDK pozostały obwodnice leżące w ciągu planowanej drogi ekspresowej S11: Ujścia, Obornik, Tarnowskich Gór oraz obwodnica Bartoszyc w ciągu DK51. Natomiast obwodnica Metropolii Trójmiejskiej na S6 planowana jest do realizacji w najbliższym czasie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Finansowanie programu

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe oraz wkrótce rozpocznie się opracowanie oceny strategicznej oddziaływania na środowisko, w ramach której przygotowana zostanie prognoza oddziaływania na środowiska. Będzie ona poddana konsultacjom społecznym.

Stan zaawansowania realizacji PBDK  

Po aktualizacji PBDK 2014-2023 we wrześniu 2019 r. i zwiększeniu limitu wydatków do 142,2 mld zł, Program ma zakończyć się budową łącznie 3568,1 km dróg. Na ten wynik złożą się m.in. autostrady o długości ponad 324 km, drogi ekspresowe o długości 2749 km oraz 43 obwodnice o łącznej długości ok. 447 km. Do końca stycznia 2020 r. oddaliśmy do ruchu 1179,1 km nowych dróg, z czego blisko 58 km autostrad i prawie 993 km dróg ekspresowych. Wśród oddanych odcinków dróg jest też 16 obwodnic o łącznej długości ok. 154 km. Doliczając zrealizowane poza PBDK trzy obwodnice to ich łączna długość wynosi ponad 175 km. W realizacji jest 15 obwodnic o łącznej długości blisko 162 km, a dla obwodnic Wałcza (ok. 18 km), Ostrowca Świętokrzyskiego (ok. 3 km) i Oświęcimia (ok. 9 km) prowadzone są obecnie postępowanie przetargowe.

Źródło: GDDKiA

W przygotowaniu jest 16 obwodnic o łącznej długości prawie 120 km, dla których zapewnione są środki na realizację. To obwodnice m.in. Chełma (S12), Radomska (DK42), Kołbieli (DK50), Zatora (DK28), Łochowa (DK62) czy Opatowa (S74).