UTK zaprasza do współpracy przy projekcie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

UTK zaprasza do współpracy przy projekcie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

09 czerwca 2020 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W ramach Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego przygotowuje Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Przekazywanie danych do rejestru Urząd chce dostosować do potrzeb użytkowników. Dlatego już na etapie projektowania systemu UTK  zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w konsultacjach.

Fot. Archiwum KK

W przygotowywanym przez Urząd Transportu Kolejowego Krajowym Rejestrze Elektronicznym Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK) zbierane będą między innymi dane o procesie egzaminowania i nadawania uprawnień oraz o cyklu szkoleniowym maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Na etapie planowania ostatecznego kształtu systemu chcemy poznać opinie przedsiębiorców zatrudniających maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, którzy obecnie gromadzą wymagane informacje we własnych systemach informatycznych.

Aby ułatwić migrację danych oraz umożliwić zainteresowanym organizacjom ich sprawną aktualizację, UTK zaproponuje wymianę informacji według ustalonej struktury oraz interfejs aplikacji (ang. API). Interfejs ten umożliwi wymianę danych między systemami już posiadanymi przez poszczególnych przedsiębiorców, a rejestrem KREMiPPK.

W czerwcu br. planowany jest cykl spotkań (w formie zdalnej), które zagwarantują dopasowanie API systemu KREMiPPK do już istniejących aplikacji, z których korzystają przedsiębiorcy zatrudniający maszynistów. Spotkania będą mieć charakter techniczny i odbędą się między specjalistami i managerami z branży informatycznej lub osobami zarządzającymi systemami IT w poszczególnych organizacjach. 

UTK zachęca przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, związanych bezpośrednio z obsługą systemów informatycznych gromadzących dane, jak również odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie po stronie technicznej do udziału w procesie ustalania zasad integracji z KREMiPPK oraz ustalenia struktury danych niezbędnych do migracji.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie UTK. Istotne jest wskazanie reprezentowanej organizacji oraz zakresu odpowiedzialności w ramach posiadanych systemów. Pracownicy UTK skontaktują się ze zgłoszonymi osobami w celu ustalenia szczegółów i terminów spotkań.