1,9 mld zł z UE na inwestycje transportowe z Instrumentu Łącząc Europę

1,9 mld zł z UE na inwestycje transportowe z Instrumentu Łącząc Europę

21 lipca 2020 | Źródło: MFiPR / CUPT
PODZIEL SIĘ

Pięć polskich projektów transportowych otrzyma dofinansowanie z Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w ramach naboru, który zakończył się w lutym tego roku. Wartość projektów to w sumie 2,6 mld zł z czego 73% pokryją środki unijne.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

"Projekty z naszego kraju otrzymały ponad 20 procent dostępnych środków w tym konkursie. To duże osiągnięcie Polski. To nie jedyny nasz sukces. Polska w 100 procentach wykorzystała przysługującą nam pulę pieniędzy w budżecie CEF, czyli 4,14 mld euro, a nawet dostała więcej środków z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich"– podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata-Jarosińska-Jedynak. 

W ramach puli krajów korzystających z polityki spójności, dofinansowanie uzyskały projekty realizowane przez PKP PLK:

  • Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok – etap II o wartości 453,8 mln euro, w tym dofinansowanie CEF 385,7 mln euro
  • Prace na linii E75 na odcinku Ełk-Trakiszki (granica państwa) - dokumentacja projektowa o wartości 43,2 mln euro, w tym dofinansowanie CEF 36,7 mln euro

Inwestycje zlokalizowane są na linii kolejowej Rail Baltica, łączącej kraje Bałtyckie z Warszawą i resztą krajów UE.

W ramach puli ogólnej, w której rywalizują projekty z całej UE, dofinansowanie uzyskały projekty:

  •  „Usprawnienie trwałego połączenia kraju z portem w Szczecinie: budowa mostu kolejowego nad Regalicą”, który jest realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Wartość projektu to  35,5 mln euro, dofinansowanie z UE - 7,1 mln euro
  • „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe” realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wartości inwestycji to 4,2 mln euro, dofinansowanie z UE to 2,1 mln euro. 

Piąty projekt to międzynarodowy projekt SESAR, stanowiący technologiczny filar inicjatywy SES – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, w którym aktywnym uczestnikiem jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

W całej Unii Europejskiej w ramach zakończonego konkursu dofinansowanie na łączną kwotę 2,1 mld euro uzyskało 130 projektów. Wartość tych inwestycji to 4,5 mld euro. Środki w konkursie pochodziły z oszczędności w projektach, które otrzymały dofinansowanie na początku wdrażania CEF. W przypadku pojawienia się nowych oszczędności pod koniec tego roku odbędzie się ostatni w ramach trwającej perspektywy finansowej UE konkurs CEF.