Przy udziale 65,5 mln zł z UE w Porcie Gdynia powstanie głębszy i szerszy tor podejściowy.

Przy udziale 65,5 mln zł z UE w Porcie Gdynia powstanie głębszy i szerszy tor podejściowy.

25 lipca 2020 | Źródło: CUPT/Port Gdynia
PODZIEL SIĘ

Jak już informował Kurier Kolejowy 23 lipca 2020 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało trzy umowy na łączna wartość projektów w wysokości 384 mln zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 167 mln zł. Beneficentami umów są porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu oraz w Gdyni.

 W Porcie Gdynia powstanie głębszy i szerszy tor podejściowy, na który dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 65,5 mln zł.

Fot. Port Gdynia

Port Gdynia to węzeł bazowy sieci TEN-T, element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, który jest jednym z kluczowych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej łączących Północ z Południem. Zatem zapewnienie efektywnego dostępu  do Portu Gdynia jest nie tylko niezbędne dla jego rozwoju, ale stanowi jedno z zobowiązań Polski wynikających z regulacji unijnych w zakresie transportu. Efektywne wykorzystywanie własnych środków finansowych jak i tych pozyskanych z funduszy unijnych sprawia, że Port Gdynia prężnie się rozwija. Realizację portowych inwestycji wspierają konsekwentnie pozyskiwane środki z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Dzięki funduszom unijnym Port Gdynia utrzymuje dynamikę inwestycji, stając się jeszcze bardziej konkurencyjnym, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo żeglugi.

 - Największe obecnie prowadzone zadanie inwestycyjne – pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia to inwestycja wspólna, zarówno realizowana przez ZMPG S.A., jak i Urząd Morski w Gdyni. Podzielone jest ono w ten sposób, że od falochornu głównego w stronę zatoki na długości 3714 metrów zostanie pogłębiony tor podejściowy z obecnej głębokości koło 14 m do 17 metrów i z obecnej szerokości 150 metrów do 280 metrów, jak również zostaną przebudowane 2 główki falochronu głównego umożliwiające powstanie przy wejściu głównym do portu głębokości 17 metrów – jest to zakres Urzędu Morskiego. Bardzo cieszymy się z umowy podpisane w CUPT, gdyż jest to element naszego dużego, bardziej zaawansowanego projektu – pogłębiania akwenów wewnątrzportowych - czyli całej infrastruktury hydrotechnicznej od wejścia głównego aż do basenu kontenerowego (Nabrzeża Puckiego), których roboty trwają od 3 lat. Obecnie akwen wewnętrzny ma 13,5 metra, a  w ramach naszego zadania wspólnego będzie pogłębiony do 16 metrów. Niezbędne do realizacji tego zadania było przebudowanie niektórych nabrzeży, do tej chwili przebudowaliśmy już Nabrzeże Włoskie i Słowackie, przystępować będziemy do przebudowy Nabrzeża Norweskiego. Wybudowana została także już nowa obrotnica numer 2, która umożliwi obracanie docelowo statków o długości 400 m. Zakres finansowy tej części projektu po stronie ZMPG S.A. wynosi 560 mln – cała wartość brutto tego projektu, a dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej wynosi 273 mln złotych - mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Gdynia S.A.

 Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to kluczowe elementy rozwoju Portu Gdynia. Inwestycje te mają strukturalne znaczenie dla Polski i transeuropejskich sieci transportowych. Dzięki funduszom unijnym realizowane inwestycje w infrastrukturę portową przynoszą nie tylko rozwój gospodarczy kraju, ale również tworzą nowe miejsca pracy w regionie. Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do -15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi -13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Umożliwi to zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z Dalekim Wschodem i innymi kontynentami.

 Podpisana umowa na pogłębienie toru podejściowego do Portu Gdynia jest komplementarną inwestycja do realizowanych obecnie przez Zarząd Spółki prac wewnątrz Portu Gdynia. Współpraca pomiędzy ZMPG oraz Urzędem Morskim jest niezbędna do pełnego wykonania strategii rozwoju Portu Gdynia, a w dalszym etapie realizacji strategicznej inwestycji – budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia.