Zgodnie z obietnicą marszałek Olgierd Geblewicz uruchamia 40 mln zł dla lotniska w Goleniowie

Zgodnie z obietnicą marszałek Olgierd Geblewicz uruchamia 40 mln zł dla lotniska w Goleniowie

02 października 2020 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
PODZIEL SIĘ

Po długiej presji na Rząd i zgodnie z wielokrotnymi zapowiedziami Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczyna kolejny pakiet dokapitalizowania Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. Do 2028 r. lotnisko zostanie wsparte kwotą 40 mln zł, w tym jeszcze w październiku dodatkową kwotą 3,5 mln zł. Samorząd Województwa po raz kolejny ratuje i stwarza możliwości rozwoju regionalnemu „oknu na świat”.

Zgodnie z obietnicą marszałek Olgierd Geblewicz uruchamia 40 mln zł dla lotniska w Goleniowie
Fot. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów

- Uruchamiamy 40 mln zł na wsparcie operacyjne lotniska w Goleniowie, gdyż widzimy w końcu szansę, by rządowe pieniądze, na które czekamy długimi miesiącami ostatecznie zasiliły polskie lotniska. Oczekujemy teraz, że również PPL sprawnie zakończy ciągnący się od roku serial z notyfikacją i dokapitalizuje Port Lotniczy na niezbędne inwestycje. My samorządowcy danego słowa dotrzymaliśmy, jak zawsze zresztą. Chcielibyśmy by stało się to również udziałem strony rządowej i PPL - powiedział marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Od 2013 r. dla lotniska w Goleniowie Samorząd Województwa przeznaczył ponad 33,4 mln zł, i jako jedyny pomógł Spółce w środku pandemii udzielając 2,5 mln zł pożyczki. W tym czasie Państwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” nie przekazało Spółce ani złotówki. Wobec braku jakichkolwiek rekompensat za czas zamknięcia ruchu pasażerskiego w trakcie pandemii w pierwszej połowie tego roku, marszałek wstrzymał dalsze wsparcie uzależniając je od przyjęcia przez rząd rozwiązań umożliwiających niezwłoczne wypłacenie rekompensat. Dzięki takiej postawie nowelizacja „rządowej tarczy” umożliwiająca bezzwłoczne wsparcie w końcu ruszyła.

Zgodnie z zapowiedziami Samorząd Województwa podpisał, wcześniej tylko parafowany aneks nr. 3 do Porozumienia Wspólników z 2019. W myśl dokumentu, do 2028 roku wsparcie ze strony Województwa wyniesie łącznie 40 mln zł, w tym w roku 2020 pomoc ta wyniesie 5.000.000 zł. 1,5 mln zł z tej kwoty już przekazano, a dalsze 3,5 zostanie przekazane do końca października br. Na podobny krok zdecydowało się miasto Szczecin, które zainwestuje w Goleniowie ponad 34 mln zł. Środki na pomoc operacyjną będą przekazywane w kolejnych ratach, co roku.

Środki na pomoc inwestycyjną w wysokości 108,5 mln zł przekazać ma Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.  Pomoc samorządów trafi do lotniska już teraz. Na pomoc PPL lotnisko może liczyć dopiero po uzyskaniu notyfikacji i o ile zarząd PPL wywiąże się ze zobowiązań, gdyż w ostatnim czasie zaczął wypuszczać informacje sugerujące możliwość wycofania się z tego wsparcia.

Tegoroczne dokapitalizowanie sprawi, że łączny udział Województwa Zachodniopomorskiego w kapitale zakładowym Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. wyniesie 21,38% udziałów o łącznej wartości 52.5 mln zł.