"Chiński Żubr" już w towarzystwie przechodzi kolejne testy na torze w czeskim Velimie (zdjęcia)

"Chiński Żubr" już w towarzystwie przechodzi kolejne testy na torze w czeskim Velimie (zdjęcia)

27 października 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W Centrum Testowym Instytutu Badań Kolejowych w czeskim Velimie trwają testy lokomotyw: liniowej i manewrowej wyprodukowanych przez chińskiego potentata producenta taboru kolejowego - CRRC ZELC, na zlecenie Rail Cargo Hungaria (RCH). Złożoność wykonywanych prac wymaganych do uzyskania homologacji typu zwiększa fakt, że w chwili obecnej w UE nie ma doświadczenia technicznego w odniesieniu do chińskich lokomotyw, nie ma też precedensów w zakresie interpretacji wymagań niedawno wprowadzonego IV pakietu kolejowego. Prezentujemy zdjęcia obu lokomotyw odbywających jednocześnie jazdy testowe.

Testy "Żubra" na torze w Velimie. Fot. Vladimír Fišar

Po pomyślnym zakończeniu testów, Rail Cargo Hungaria jako pierwsza w Europie będzie korzystać z ekonomicznych w eksploatacji lokomotyw głównych i manewrowych o dużej mocy i bezemisyjnych w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Technologia pojazdu sprawia, że akumulatory, tzw. super pojemności, zapewniają zasilanie do poruszania się na liniach bez napowietrznych przewodów. Lokomotywy mogą ładować te urządzenia magazynujące energię, stojąc lub podczas transportu, z przewodów napowietrznych lub w punktach ładowania.

 

Wspólne testy obu lokomotyw na torze w Velimie. Fot. Vladimír Fišar

 

Lokomotywa e-hybrydowa jest w stanie kontynuować swoją podróż, nawet jeśli zasilanie napowietrznych przewodów zostanie przerwane z powodu awarii lub budowy. Dzięki tej nowej technologii Rail Cargo Hungaria nie będzie musiała zastępować lokomotywy elektrycznej lokomotywą spalinową, wykorzystując niedrogą technologię kolejową. Zapewni również rozwiązanie dla bocznic przemysłowych, w których przewody napowietrzne zwykle nie są dostępne. W takich przypadkach manewrowanie odbywa się za pomocą lokomotyw spalinowych, zanieczyszczając powietrze na stacjach rozrządowych i prywatnych sieciach torowych. Pojazdy hybrydowe zamówione przez Rail Cargo Hungaria wykonają te zadania ekonomicznie i czysto.

Planuje się, że ta obecnie testowana przyjazna dla środowiska lokomotywa e-hybrydowa będzie w stanie samodzielnie przejechać co najmniej dziesięć kilometrów po poziomym torze, bez przewodu napowietrznego. To rozwiązanie przewyższa wydajność wymaganą przez praktykę międzynarodową dla ostatnich mil.

 

Wspólne testy obu lokomotyw na torze w Velimie. Fot. Vladimír Fišar

 

Zgodnie z umową podpisaną w październiku 2019 roku pomiędzy Rail Cargo Hungaria i CRRC ZELC, chińska firma w ciągu 36 miesięcy miała opracować elektro-hybrydowe lokomotywy manewrowe oraz lokomotywy liniowe o zerowej emisji spalin zoptymalizowane pod kątem transportu towarowego, oraz wyprodukować dwa pojazdy każdego typu i dostarczyć wraz z odpowiednimi licencjami dopuszczającymi do ruchu na Węgrzech i w innych krajach europejskich, węgierskiemu przewoźnikowi towarowemu. W ramach umowy RCH będzie leasingować pojazdy przez okres czterech lat. Jeśli lokomotywy e-hybrydowe osiągną oczekiwane parametry, RCH może skorzystać z dodatkowego leasingu lub nawet opcji zakupu, może także zamówić dodatkowe 20 pojazdów obu typów na korzystnych warunkach.

Rail Cargo Hungaria zamierza korzystać z maszyn manewrowych na Węgrzech, natomiast lokomotywy liniowe zamierza eksploatować oprócz Węgier także w Chorwacji, Serbii, Rumunii, Macedonii, Grecji i Bułgarii.

Chiński producent, największy na świecie konstruktor taboru kolejowego nazwał swój projjekt "Żubrem" , który jest odpowiedzią CRRC na europejskie platformy Vectron i TRAXX.