Życzenia Ks. Ryszarda Marciniaka, Duszpasterza Kolejarzy na Święta Bożego Narodzenia.

Życzenia Ks. Ryszarda Marciniaka, Duszpasterza Kolejarzy na Święta Bożego Narodzenia.

24 grudnia 2021 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Boże Narodzenie 2021

„Oto zwiastuję wam radość wielką dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”(Łk 2,10-11)

ks. Ryszard Marciniak, Duszpasterz Kolejarzy

 

Kochani!

 Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta. Boże Narodzenie to czas wielkiej radości. Bóg wytycza drogę do człowieka. Daje Syna swego Jednorodzonego, aby uświęcił człowieka. Jezus Chrystus zamieszkał pod sercem Maryi. Nie ma większej bliskości jak bliskość dziecka pod sercem matki.

 Życzę nam kochani, aby ta bliskość stała się wzorem każdej bliskości, zagościła w naszych sercach, rodzinach i w naszej wielkiej kolejarskiej  

Rodzinie. Boże Narodzenie to święta jedności i wdzięczności. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Jego miłość. Wdzięczność okazujemy każdemu człowiekowi, który wzorem Boga pochyla się z miłością nad drugim człowiekiem.

Dobry Boże, błogosław Polskiej Kolei. Daj Polskim kolejarzom bezpieczną i obdarzoną szacunkiem służbę!

Podnieś rękę Boże Dziecię,

Błogosław Ojczyznę miłą…”

                                         Ks. Ryszard Marciniak

                                          Duszpasterz Kolejarzy