Umowa na pogłębienie i poszerzenie toru podejściowego do Portu Gdynia podpisana

Umowa na pogłębienie i poszerzenie toru podejściowego do Portu Gdynia podpisana

11 lutego 2022 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

10 lutego 2022 r., w trakcie seminarium „Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego”, podpisano umowę na realizację prac polegających na pogłębieniu i poszerzeniu toru podejściowego do Portu Gdynia. Umożliwią one żeglugę statków o długości 400 m, szerokości 58 m i zanurzeniu do 14,5 m. Za 20 miesięcy tor prowadzący do Portu Gdynia będzie o 130 metrów szerszy i o 3 metry głębszy.

Fot. Port Gdynia

- Projekt realizowany wspólnie przez administrację morską i podmiot zarządzający portem jest dobrym przykładem skutecznego działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Infrastruktura dostępowa od strony wody, za którą odpowiadają urzędy morskie, oprócz bezpieczeństwa nawigacyjnego daje bezpośrednią korzyść dla budżetu państwa. Jej modernizacja zwiększa potencjał przeładunkowy, co wyraźnie widoczne jest w corocznych rekordach odnotowywanych przez nasze porty - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Jest to drugi z trzech etapów projektu pn. Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia, prowadzonego wspólnie przez Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA. Pozostałe dwa etapy, realizowane przez ZMPG SA to:

  • rozbudowa Obrotnicy nr 2 z przebudową Nabrzeża Gościnnego,
  • pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych śródlądową droga morską.

- Obecne do gdyńskiego portu mogą wchodzić statki o maksymalnym zanurzeniu 13 metrów i długości do 340 metrów. Realizacja naszego przedsięwzięcia znacząco zwiększy te parametry i wraz z dwoma pozostałymi częściami, realizowanymi przez Zarząd Portu, wpłynie na jeszcze większą atrakcyjność portu i wzrost przeładunków. Zapewnienie bezpiecznej i efektywnej infrastruktury dostępowej od strony morza jest dla nas priorytetem - powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Tor wodny po zakończeniu prac na długości ok. 3,7 km będzie miał szerokość w dnie 280 m i głębokość 17 m. Łączna kubatura robót czerpalnych wynosi 3,5 mln m3, z czego 650 tys. zostanie wbudowane w brzeg morski, w ramach sztucznego zasilania (refulacji). Przebudowana zostanie również głowica falochronu na wejściu głównym w części południowej i północnej. Wykonanie i remont oznakowania nawigacyjnego obejmie tor podejściowy oraz wejście do portu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi prawie 127 mln zł, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską to blisko 108 mln zł.

- Port Gdynia, będący częścią transeuropejskiej sieci transportowej biegnącej miedzy Bałtykiem a Morzem Adriatyckim, dostosowuje swoją infrastrukturę do zmieniających się wymagań armatorów i firm z branży morskiej. Dzięki kolejnym inwestycjom poprawiamy bezpieczeństwo portu, jednocześnie w znacznym stopniu zwiększając potencjał przeładunkowy portu, co ma swoje odzwierciedlenie w corocznych rekordach portu. Zrealizowana inwestycja poprawi wydajność i pozwoli na zapewnienie najwyższej jakości usług portowych - powiedział prezes Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA Jacek Sadaj.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. – Lider, Rohde Nielsen A/S – Partner i Van den Herik Kust-en Oeverwerken B.V. – Partner.

 

Fot. Port Gdynia

 

Seminarium Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego

Umowę podpisano podczas seminarium „Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego”, zorganizowanego wspólnie przez Polski Rejestr Statków SA oraz Uniwersytet Morski w Gdyni.

Pakiet „Fit for 55” to zestaw kilkunastu projektów legislacyjnych, którym przyświeca dążenie do podwyższenia celów klimatycznych Unii Europejska i jej krajów członkowskich. Unia Europejska zmierza do osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 roku i w związku z tym planuje zwiększenie ograniczania emisji CO2 i innych gazów cieplarniach o 55 proc. do roku 2030, w porównaniu do obecnie ustalonego dla tego terminu poziomu 40 proc. emisji.

PRS i Uniwersytet Morski włączają się w merytoryczną dyskusję o pakiecie Fit for 55, rozpoczynając od rozważań nad planowanymi rozwiązaniami dla transportu morskiego. Zgromadzenie przedstawicieli armatorów, stoczni, biur projektowych i producentów wyposażenia statków pozwoliło na szeroką wymianę poglądów i konstruktywne wnioski dla branży.

Wydarzeniu patronowało Ministerstwo Infrastruktury.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Flixtrain poszukuje silnego finansowo inwestora na zakup nowych szybkich pociągów Flixtrain poszukuje silnego finansowo inwestora na zakup nowych szybkich pociągów
Następny artykuł Czujność, zimna krew, refleks maszynisty PKP Intercity zapobiegł katastrofie w Wymysłowie. Czujność, zimna krew, refleks maszynisty PKP Intercity zapobiegł katastrofie w Wymysłowie.