Powrót pociągów na trasę z Mielca do Padwi wydłuży przywrócone w 2021 r. połączenie Mielec – Dębica.

Powrót pociągów na trasę z Mielca do Padwi wydłuży przywrócone w 2021 r. połączenie Mielec – Dębica.

02 kwietnia 2022 | Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PODZIEL SIĘ

Kolej bardziej dostępną na Podkarpaciu zapewni powrót pociągów na trasę z Mielca do Padwi. Rozpoczynają się prace na odcinku, który wydłuży przywrócone w 2021 r. połączenie Mielec - Dębica. Inwestycja za 98 mln zł jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA z RPO Województwa Podkarpackiego. Dla mieszkańców Podkarpacia powrót kolei zwiększa możliwości komunikacyjne, poprawia warunki życia i możliwości rozwoju gospodarczego.

Prace na linii kolejowej nr 25, odcinek Mielec - Padew w Chorzelowie. Fot. Dorota Szalacha / PKP PLK

 

Pociągi zapewniają już połączenie Mielec - Dębica. Następnym etapem jest odbudowa odcinka linii Mielec – Padew. W marcu wykonawca rozpoczął prace. Przygotowywany jest teren do układania nowych torów i budowy peronów. Pierwszy etap, to usuwanie starych szyn i podkładów. Konieczna jest przebudowa kolidujących z pracami podziemnych instalacji oraz sieci napowietrznych. W pierwszych miesiącach na odcinku Padew – Mielec równolegle do prac torowych przebudowane będą perony. Roboty przy peronach będą widoczne na stacji Chorzelów oraz na przystankach Jaślany i Tuszów Narodowy. W zakresie inwestycji jest także budowa wiaduktu w Mielcu. Nowy obiekt zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i usprawni komunikacje drogową. Istotnym działaniem dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego jest przebudowa 12 przejazdów kolejowo-drogowych.

- We wrześniu ubiegłego roku miałem przyjemność brać udział w przywróceniu po dwunastoletniej przerwie połączenia na trasie Mielec - Dębica. Rozpoczęcie prac na odcinku, który jeszcze wydłuży to połączenie świadczy o tym, jak ważna jest konsekwencja w poprawianiu dostępności do kolei - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego zwiększają dostępność i znaczenie kolei na Podkarpaciu. Dzięki przedsięwzięciu, po 12 latach wróciły pociągi pasażerskie na trasę Mielec – Dębica. Kolejne zadanie zapewni wznowienie połączeń kolejowych z Mielca do Padwi. Powstaną nowe możliwości komunikacji, które poprawią poziom życia mieszkańców. Lepsze warunki będą także w przewozach towarów  - powiedział Piotr Majerczak, Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Prace na linii kolejowej nr 25, odcinek Mielec - Padew w Chorzelowie. Fot. Dorota Szalacha / PKP PLK

 

Chorzelów, Jaślany, Tuszów Narodowy - wygodny dostęp do pociągów

Na stacji Chorzelów oraz na przystankach Jaślany i Tuszów Narodowy podróżni wygodnie wsiądą do pociągów. Wybudowane zostaną nowe, odpowiednio wyższe perony. Przewidziano jasne oświetlenie oraz wiaty i ławki. Podróże ułatwią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, z szerokimi dojściami i zabezpieczonymi barierkami. Ułatwieniem dla podróżnych niewidomych i niedowidzących będą ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze.

Nowy wiadukt w Mielcu - korzystne rozwiązanie komunikacyjne

Nowy wiadukt drogowy w Mielcu zapewni bezkolizyjną komunikację. Obiekt zastąpi dwa skrzyżowania kolejowo-drogowe w poziome szyn. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i znacznie usprawni komunikację drogową w mieście.

Przygotowanie odcinka Padew - Mielec do ruchu pociągów przewidziano do końca bieżącego roku. Zakończenie wszystkich prac, w tym  przy budowie wiaduktu drogowego, zaplanowano w 2023 r.

Rozwój kolei na Podkarpaciu

Reaktywowanie trasy Mielec - Dębica we wrześniu 2021 r zwiększyło możliwości kolei w województwie podkarpackim. Po dwunastoletniej przerwie można korzystać z szybszych niż przed laty połączeń kolejowych. Podróżni zyskali lepszy dostęp do kolei. Zmodernizowane stacje i przystanki ułatwiają wszystkim pasażerom korzystanie z tej trasy.

Reaktywowanie linii Padew – Mielec - Dębica korzystnie wpływa na rozwój kolejowych przewozów towarowych. Dzięki inwestycji powstaje lepsze połączenie podkarpackich stref ekonomicznych z innymi regionami.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew - Mielec - Dębica” wpisany jest do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotychczas podpisano umowy na prace o wartości ponad 323 mln zł.