Europejskie porty tworzą sojusz w celu promowania inicjatyw ekologicznej żeglugi

Europejskie porty tworzą sojusz w celu promowania inicjatyw ekologicznej żeglugi

05 kwietnia 2024 | Źródło: Port Helsinki
PODZIEL SIĘ

X-Press Feeders, największy na świecie niezależny wspólny przewoźnik, podpisał dziś protokół ustaleń (MOU) z sześcioma europejskimi portami: Portem Antwerpia Brugia (Belgia), Portem Tallinn (Estonia), Portem Helsinki (Finlandia), Portem HaminaKotka (Finlandia), Wolnym Portem Ryga (Łotwa) i Portem Kłajpeda (Litwa).

 

Europejskie porty tworzą sojusz w celu promowania inicjatyw ekologicznej żeglugi

Na zdjęciu od lewej do prawej: Port Tallinn, Margus Vihman / Port Ryga, Edgars Suna / Port Antwerpia Brugia, Luc Arnouts / X-Press Feeders, Sergio Spinosa / Port Helsinki, Vesa Marttinen / Port Kłajpeda, kpt. Vladas Motiejunas. Fot. Port Helsinki

 

To przełomowe porozumienie oznacza wspólne zobowiązanie do przyspieszenia tworzenia ekologicznych korytarzy żeglugowych i szerszej dekarbonizacji sektora morskiego w Skandynawii i na Morzu Bałtyckim. Dzięki temu MOU, X-Press Feeders i uczestniczące porty połączą zasoby i wiedzę, aby opracować i wdrożyć zrównoważone praktyki w zakresie operacji morskich.

W ramach MOU:

  • Strony będą współpracować w celu dalszego rozwoju infrastruktury dostarczania i bunkrowania paliw alternatywnych, takich jak ekologiczny metanol,
  • Zachęcać do rozwoju łańcuchów dostaw paliw o zerowej lub bliskiej zeru emisji gazów cieplarnianych.
  • Zapewnienie dalszych programów szkoleniowych dla pracowników portów i marynarzy w zakresie obsługi paliw alternatywnych.
  • Wykorzystanie platform cyfrowych w celu zwiększenia optymalizacji zawinięć do portów.
  • Strony będą odbywać regularne spotkania w celu aktualizacji i omówienia postępów w działaniach na rzecz dalszego rozwoju ekologicznych korytarzy żeglugowych.

Protokół ustaleń podkreśla wspólne zaangażowanie w szersze wysiłki na rzecz dekarbonizacji w sektorze morskim.

Współpraca między stronami rozpocznie się od ustanowienia tych dwóch szlaków żeglugowych:

  • Green Baltic X-PRESS (GBX): Rotterdam > Antwerpia Brugia > Kłajpeda > Ryga > Rotterdam
  • Green Finland X-PRESS (GFX): Rotterdam > Antwerpia Brugia > Helsinki > Tallinn > HaminaKotka > Rotterdam.

Rozpoczęcie świadczenia tych usług zaplanowano na trzeci kwartał 2024 r., co stanowi znaczący krok w kierunku bardziej zrównoważonych środowiskowo usług żeglugowych w Europie. Jest to o tyle istotne, że będą to pierwsze regularne trasy dowozowe w Europie zasilane zielonym metanolem, alternatywnym paliwem, które generuje co najmniej 60% mniej emisji gazów cieplarnianych niż konwencjonalne paliwo żeglugowe.

Zielony metanol firmy X-Press Feeders pochodzi od dostawcy paliwa OCI Global. Zielony metanol jest wytwarzany z zielonego wodoru i rozkładu materii organicznej, takiej jak odpady i pozostałości. Zielony metanol OCI jest niezależnie certyfikowany przez stowarzyszenie International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) z siedzibą w Niemczech. System ISCC promuje i weryfikuje zrównoważoną produkcję biomasy, materiałów o obiegu zamkniętym i bioproduktów oraz odnawialnych źródeł energii.

Dyrektor operacyjny X-Press Feeders, Francis Goh, mówi: "Współpracując ze sobą - X-Press Feeders i sześć portów partnerskich - dążą do skutecznego wdrożenia ekologicznych korytarzy żeglugowych i przewodzenia branży morskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wybraliśmy kraje skandynawskie i bałtyckie jako pierwsze rynki do wdrożenia naszych ekologicznych statków napędzanych metanolem, ponieważ uznaliśmy, że porty i nasi klienci na tych rynkach są bardzo otwarci".

"Ten protokół ustaleń stanowi kamień milowy w naszym zaangażowaniu na rzecz zrównoważonej przyszłości przemysłu morskiego. Współpracując z wiodącymi europejskimi portami, możemy wspólnie napędzać wdrażanie zielonych technologii, które przyspieszają dekarbonizację naszej branży" - dodaje.

"Port Antwerpia-Brugia jest zaszczycony podpisaniem tego protokołu ustaleń z X-Press Feeders i innymi europejskimi portami, podkreślając nasze wspólne zaangażowanie w zrównoważone praktyki morskie. To partnerstwo oznacza kluczowy krok naprzód w pielęgnowaniu przyjaznych dla środowiska korytarzy żeglugowych i zachęcaniu do korzystania z paliw alternatywnych. Wzmacnia to nasze niezłomne zaangażowanie w ochronę środowiska w regionie Morza Bałtyckiego i Skandynawii, który odgrywa kluczową rolę dla naszego portu" - powiedział rzecznik Portu Antwerpia Brugia.

"Uczynienie sektora morskiego bardziej zrównoważonym i zmniejszenie jego wpływu na środowisko jest priorytetem dla wszystkich interesariuszy w naszej branży. Niezwykle cieszy fakt, że pierwsze namacalne kroki - w kierunku większego zrównoważonego rozwoju w naszej branży - dotyczą zużycia paliwa. Port w Tallinie był jednym z najszybciej cyfryzujących się portów w Europie, a wkrótce będziemy mogli powiedzieć to samo o wprowadzeniu nowych rodzajów paliw" - mówi Margus Vihman, dyrektor handlowy Portu w Tallinie.

"Jesteśmy pokorni i dumni, że od lata 2024 r. będziemy wybranym miejscem docelowym dla kontenerowców napędzanych metanolem. To bardzo ważny kamień milowy dla neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla manifestu Portu Helsinki. Jedynym możliwym sposobem na osiągnięcie znacznego zmniejszenia emisji w zakresie 3 właścicieli ładunków z transportu morskiego jest podjęcie konkretnych kroków przez firmy żeglugowe, takie jak X-Press Feeders" - mówi Vesa Marttinen, wiceprezes ds. ładunków w Porcie Helsinki.

"Port HaminaKotka Ltd jest zaangażowany w promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk w transporcie morskim poprzez podpisanie tego protokołu ustaleń mającego na celu przyspieszenie tworzenia ekologicznych korytarzy żeglugowych w Europie. Inicjatywa ta jest krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości i bardziej odpowiedzialnej ekologicznie żeglugi. Jesteśmy głęboko przekonani, że wspólne działania odgrywają kluczową rolę w naszych wysiłkach na rzecz zmniejszenia wpływu żeglugi na środowisko" - mówi Timo Rosendahl, dyrektor ds. operacji drogowych, Port of HaminaKotka Ltd.

"Port w Rydze z przyjemnością dołącza do europejskich portów promujących ekologiczną żeglugę i ustanawiających zielone korytarze żeglugowe, koncentrując się na neutralności klimatycznej i integracji z zielonymi korytarzami logistycznymi. Zobowiązanie to ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności portu, ponieważ jest zgodne z Europejskim Zielonym Ładem i spełnia wymagania klientów w zakresie bardziej ekologicznych rozwiązań transportowych. Dostępność zielonej energii nie tylko sprawia, że port jest bardziej wydajny i bezpieczniejszy, ale także znacznie zwiększa jego atrakcyjność dla projektów transportowych i inwestycyjnych" - mówi Edgars Suna, zastępca dyrektora generalnego ds. rozwoju portu we władzach Freeport of Riga.

"W ostatnich latach port w Kłajpedzie poczynił znaczące kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. W tym roku rozpoczęła się budowa ekologicznych stacji produkcji i tankowania wodoru w porcie, a także wdrożenie stacji zasilania z lądu (OPS) dla promów typu roll-on/roll-off. Ponadto port w Kłajpedzie z dumą wkracza w 2024 r. z certyfikatem Port Environmental Review System (PERS), podkreślając nasze zaangażowanie w zarządzanie środowiskiem. W porcie w Kłajpedzie dostępne są już operacje bunkrowania metanolu. Włączenie portu w Kłajpedzie do zrównoważonych środowiskowo usług żeglugowych przez X-Press Feeders jest świadectwem naszego niezachwianego zaangażowania w promowanie bardziej ekologicznego portu" - mówi Vladas Motiejūnas, kapitan portu w Kłajpedzie.

O X-Press Feeders

Firma X-Press Feeders, założona w Singapurze w 1972 roku, jest największym na świecie niezależnym wspólnym przewoźnikiem. Zaczynając w Azji Południowo-Wschodniej, obecnie działa w całej Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na Karaibach, w Ameryce Łacińskiej, w basenie Morza Śródziemnego i w Europie. Misją "The Global Common Carrier",  jest dostarczanie najlepszych rozwiązań przewozowych i bycie preferowanym przewoźnikiem. X-Press Feeders jako niezależny wspólny przewoźnik nie posiada, nie dzierżawi ani nie obsługuje żadnych kontenerów. Firma świadczy usługi transportowe wyłącznie na rzecz operatorów kontenerów, a nie na rzecz własnych interesów ładunkowych lub ogółu społeczeństwa, co pozwala jej działać jako godny zaufania i całkowicie bezstronny wykonawca. X-Press Feeders obsługuje flotę ponad 100 statków, zawijających do ponad 180 portów na całym świecie. X-Press Feeders dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. i bycia "ekologicznym przewoźnikiem z wyboru". Będzie pierwszym na świecie przewoźnikiem feederowym, który będzie obsługiwał kontenerowce napędzane ekologicznym metanolem.