Wkrótce masowe szkolenia kolejarzy

Wkrótce masowe szkolenia kolejarzy

18 czerwca 2012 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Jak dowiedział się „Kurier Kolejowy” jeszcze w tym tygodniu Urząd Transportu Kolejowego powinien mieć gotowy harmonogram dodatkowych szkoleń, które przejdą wszyscy maszyniści i dyżurni ruchu.

Fot. Adam Brzozowski

Szkolenia są elementem zapowiadanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej działań zwiększających bezpieczeństwo na kolei.

Programy szkoleń mają przygotować i przekazać do UTK poszczególni przewoźnicy. Szkolenia obejmą standardowe zagadnienia m.in. z zakresu specyficznych wymagań związanych z wykonywaniem zawodu maszynisty, przepisów bezpieczeństwa, taboru kolejowego, obowiązujących dokumentów, instrukcji maszynisty, instrukcji postępowania w przypadku awarii, procedur mających zastosowanie do wypadków z udziałem ludzi oraz zagrożeń związanych z eksploatacją kolei.

- Zastanawiamy się czy ten podstawowy pakiet rozszerzyć o dodatkowe punkty. Z pewnością akcent zostanie położony na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Przede wszystkim będą ćwiczone sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu. Program zostanie zweryfikowany pod kątem proporcji i intensywności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa – zaznacza Maciej Domański, rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego.

Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowane przez UTK ośrodki szkoleniowe maszynistów, których w całej Polsce jest trzynaście.

Dodatkowych szkoleń dla pracowników kolei domagały się związki zawodowe, które oczekują poprawienia bezpieczeństwa na kolei. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych jest usatysfakcjonowany przygotowaniami do przeprowadzenia szkoleń, ale podkreśla, że ważniejsze od teorii są ćwiczenia praktyczne.

Zobacz komentarz Leszka Miętka o szkoleniach maszynistów