Karnowski zostaje, czyli nowy stary zarząd PKP S.A.

Karnowski zostaje, czyli nowy stary zarząd PKP S.A.

27 kwietnia 2015 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Jak oficjalnie dowiedział się „Kurier Kolejowy”, dotychczasowy zarząd PKP SA z Jakubem Karnowskim na czele pozostaje w niezmienionym składzie na kolejne trzy lata. Podczas dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP SA powołano członków zarządu VI kadencji.

Fot. PKP SA

Na stanowisko prezesa zarządu ponownie powołany został Jakub Karnowski, zaś członkami zarządu zostali ponownie: Piotr Ciżkowicz oraz Jarosław Bator.

Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Sławomir Żałobka, Walne Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdanie finansowe spółki za 2014 r. oraz sprawozdanie z działalności PKP S.A. w 2014 r. Udzielone zostało też absolutorium członkom zarządu PKP S.A. – Pozytywnie oceniamy dotychczasowe działania spółki dokonane pod zarządem dotychczasowych władz. Dlatego decyzja o udzieleniu absolutorium była naturalna –  ocenił wiceminister Sławomir Żałobka.

Zgodnie z postanowieniami Statutu PKP S.A., członkowie zarządu spółki powoływani są na kadencję, która trwa trzy lata. Mandaty członków zarządu spółki wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków zarządu.