Polska podkreśla rolę Ukrainy na Nowym Jedwabnym Szlaku

Polska podkreśla rolę Ukrainy na Nowym Jedwabnym Szlaku

12 września 2016 | Źródło: MIB
PODZIEL SIĘ

Wizyta polskiej delegacji pod przewodnictwem Jerzego Szmita podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w Odessie stała się okazją do przyjęcia deklaracji ws. rozwoju zintegrowanych korytarzy transportowych Europa – Azja akcentujących szczególną rolę Polski i Ukrainy.

Fot. mtu.gov.ua

Podczas odbywającej się 8 września konferencji wiceminister Szmit wygłosił wystąpienie w bloku dyskusyjnym „Wdrażanie wspólnych inicjatyw w połączeniach Europa – Azja”. Podkreślił w nim konieczność wypracowania nowej koncepcji dla rozwoju transportu multimodalnego o wymiarze euro-azjatyckim i jej realizacji w szerokim zakresie zarówno w Europie, jak i w Azji. Wskazał też na szczególną rolę transportu kolejowego w tym zakresie.

Polska i Ukraina, ze względu na swoje korzystne położenie, mogą odegrać kluczową rolę w intensyfikacji przewozów euro-azjatyckich. Polska stanowi swoistą bramę wjazdową dla towarów azjatyckich na obszar Unii Europejskiej. Jednocześnie oczekujemy, że to właśnie obszar Ukrainy będzie miał dla Polski strategiczne znaczenie w tym procesie. Zwłaszcza, że przez oba kraje prowadzą najkrótsze szlaki transportowe łączące porty mórz Bałtyckiego i Czarnego – powiedział wiceminister Szmit.

Jak zaznaczył minister Omeljan kluczowym wyzwaniem dla Ukrainy jest przywrócenie statusu kraju tranzytowego. W tym celu nasi wschodni sąsiedzi planują inwestycje w modernizację Kolei Ukraińskich oraz budowę nowej infrastruktury granicznej.