O logistyce przyszłości w trakcie Dni Współpracy Polsko - Niemieckiej w Szczecinie.

O logistyce przyszłości w trakcie Dni Współpracy Polsko - Niemieckiej w Szczecinie.

23 października 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Dni Współpracy Polsko - Nimieckiej odbywają się w Szczecinie już po raz trzeci. W dniach 23 - 26 października br. szereg wydarzeń o charakterze gospodarczym, edukacyjnym i społecznym podkreśli codzienną współpracę instytucji i mieszkańców obu krajów i pozwoli na rozwijanie relacji i inicjowanie nowych projektów współpracy - stwierdził Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin.

Fot. Paweł Zbierzchowski / Kurier Kolejowy

Wydarzeniem pierwszego dnia była konferencja biznesowa Partnerschaft und Business w znacznej mierze dedykowana branży TSL. W  dwóch panelach - "Logistyka przyszłości – kluczowym czynnikiem w rozwoju Transgranicznej Metropolii Szczecina.” oraz „Polsko-niemieckie analizy sektora TSL – aktualne trendy i wyzwania” przedsiębiorcy dyskutowali o atrakcyjności Szczecina pod względem inwestycyjnym, a także możliwościach rozwojowych w obszarze logistyki. 

Fot. Paweł Zbierzchowski / Kurier Kolejowy

Branża logistyczna w Szczecinie to jedna z najważniejszych branż. Rozwojowi tego sektora służy nie tylko doskonałe położenie geograficzne Szczecina, ale także dostępność portu morskiego, lotniska cargo i sieci dróg ekspresowych. Ważny jest także know-how wyższych uczelni. Szczecin wyróżnia się także łatwym dostępem do rynków zbytu i zaopatrzenia w Polsce, Europie i na świecie. Strategiczna lokalizacja na skrzyżowaniu szlaków wszystkich rodzajów transportu oraz dostępność powierzchni magazynowych czynią miasto niezwykle atrakcyjnym miejscem do lokowania i rozwoju firm, właśnie z branży logistycznej. Od kilku lat Szczecin stał się liderem rynku magazynowego w północno-zachodniej Polsce.

Kolejne dni obejmą szereg działań wspierających wzajemne relacje, takich jak: Giełda Kontaktów i Doradztwa organizowana przez Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli czy Polsko - Niemieckie Forum Oświatowe pn. "Język sąsiada - Nachbarsprache"