Przewozy intermodalne – III kwartał 2019 roku

Przewozy intermodalne – III kwartał 2019 roku

07 grudnia 2019 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Pierwszy raz w historii zbierania statystyk, kwartalne przewozy intermodalne osiągnęły 5,1 mln ton. W tym rodzaju transportu obserwować można stabilny wzrost na poziomie ponad 10% biorąc pod uwagę liczbę przewiezionych jednostek. W III kwartale 2019 roku wzrosły wszystkie parametry dla transportu intermodalnego. Licząc rok do roku, udział przewozów intermodalnych w rynku wg pracy przewozowej wzrósł o blisko 2,1 punktu procentowego.

 

Fot. Archiwum KK

Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 352 tysiące sztuk jednostek, co stanowiło 544 tysięcy TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 10,8 % (wg TEU o 11,9%).

Źródło. UTK

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2019 roku wyniosła blisko 5,1 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,8 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 8 % (wg masy) i 12 % (wg wykonanej pracy). 

- Rynek przewozów intermodalnych w ostatnich latach systematycznie się rozwija. W trzech kwartałach 2019 roku liczba przetransportowanych jednostek przekroczyła 1 mln sztuk. To nieomal tyle samo, co w całym 2017 roku. Dla rozwoju przewozów intermodalnych istotna jest poprawa przepustowości sieci i zwiększenie prędkości handlowej. Sprawne połączenia mogą istotnie wpłynąć na postrzeganie kolei jako alternatywy do przewozów drogowych na dłuższych dystansach – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło. UTK

W III kwartale 2019 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 19 licencjonowanych przewoźników.