Węgry: Kamery osobiste mogą teraz nagrywać obraz i dźwięk dając większą ochronę kontrolerom biletów

Węgry: Kamery osobiste mogą teraz nagrywać obraz i dźwięk dając większą ochronę kontrolerom biletów

17 stycznia 2022 | Źródło: https://iho.hu / MÁV-Start / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Na wspólny wniosek firm zajmujących się przewozem osób Parlament na Węgrzech zmienił ustawę o przewozie osób, dzięki czemu w tym roku kamery w pojazdach mogą już rejestrować dźwięk bo choć urządzenia te miały taką techniczną możliwość, do tej pory - zgodnie z prawem - dozwolone było jedynie rejestrowanie obrazu. Zmienione prawo pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie nagrań z kamer, w tym w postępowaniach dowodowych i powinno przyczynić się do dalszego zmniejszenia liczby przestępstw związanych z przemocą lub napaścią wobec funkcjonariuszy publicznych.

Kamera osobista kontrolera biletów. Fot. https://iho.hu

Zmiana została zainicjowana przez spółkę kolejową wraz z innymi przedsiębiorstwami transportu pasażerskiego. Na wyraźną sugestię MÁV-Start, koncepcja kamery osobistej została włączona do tekstu ustawy, a jej działanie zostało przyjęte w celu umożliwienia nagrywania wideo i audio. Jest to wynik kilkuletnich prac przygotowawczych, podczas których zwrócono się o wsparcie do Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji i uzyskano pozytywną opinię.

W wyniku zmiany prawa w zakresie "wykrywania i udowadniania przestępstw przeciwko życiu, osobie, nietykalności cielesnej lub mieniu pasażerów, pracowników i agentów dostawcy usług", możliwe jest obecnie rejestrowanie dźwięku, jak również obrazu za pomocą osobistych kamer.

Dzięki temu znacznie łatwiej będzie udowodnić, co wydarzyło się podczas wymiany słów między pasażerem a kontrolerem biletów, co poprzedziło ewentualną napaść, co zostało powiedziane podczas tych wydarzeń. Celem jest zapewnienie, że żaden taki incydent nie pozostanie bezkarny. Kontrolerzy biletów są funkcjonariuszami publicznymi, zatem każda napaść na nich jest przestępstwem w rozumieniu kodeksu karnego i podlega surowej karze. Zmiana legislacyjna znacznie ułatwi również władzom uzyskiwanie dowodów w dochodzeniach, a sądom ich wykorzystanie, ponieważ dowody będą znacznie bardziej przejrzyste.

Dzięki podjętym do tej pory przedsięwzięciom zmniejsza się liczba poważnych konfliktów w pociągach. W ubiegłym roku na Węgrzech doszło do 59 ataków na kontrolerów biletów podczas pełnienia służby, w 2020 r. było ich 65, a w 2019 roku - 70. Ponad połowa sprawców podróżowała bez lub z nieważnym biletem, lub była nietrzeźwa. Doświadczenie pokazuje, że kamery osobiste są bardzo skutecznym narzędziem w zapobieganiu atakom na kontrolerów biletów - w zeszłym roku 7 826 kontrolerów użyło ich 15 380 razy w 70 800 pociągach. Od czasu wprowadzenia tych urządzeń odnotowano mniej przypadków agresji wobec kontrolerów biletów, a liczba napaści stale spada. W 2021 r. władze zwróciły się o udostępnienie obrazów z kamer zarejestrowanych przez kontrolerów biletów w pięciu przypadkach w trakcie procedury, z których trzy były spowodowane napaściami na kontrolerów biletów, a dwa były spowodowane brakiem maski. Ich stosowanie jest obowiązkowe na najbardziej narażonych na takie zachowanie liniach podmiejskich, co doprowadziło do niemal zerowej liczby napaści i zniewag w tych pociągach.

Od 1 września 2019 r. firma MÁV-Start nabyła 169 kamer osobistych i planuje zakupić prawie tysiąc kolejnych. Celem spółki kolejowej jest zapewnienie, aby wszyscy kontrolerzy biletów pełniący służbę na wszystkich stanowiskach mogli używać kamer osobistych.

Opracowana z myślą o potrzebach MÁV-Start, kamera osobista, która jest używana przez kontrolerów biletów i organy ścigania, może wytrzymać do ośmiu godzin pracy. W tym czasie może ona nagrywać nieprzerwanie dźwięk i obraz, nawet w nocy i przechowywać dane prze co najmniej 13 godzin, a także wytrzymać bez uszkodzenia upadek z wysokości dwóch metrów. Nagrywanie w jakości Full HD można uruchomić jednym naciśnięciem przycisku, po czym aparat będzie nagrywał materiał wideo przez 20 sekund, ale może również wykonywać zdjęcia o rozdzielczości pięciu megapikseli. Mobilna kamera przechowuje dane w postaci zaszyfrowanej i chronionej hasłem, dzięki czemu nie można uzyskać do nich dostępu na urządzeniu. Stacje odbiorcze w urządzeniach służą do identyfikacji pracownika, pobierania zarejestrowanych danych, sprawdzania kamer i ładowania akumulatorów. Wszystkie urządzenia w systemie obsługują możliwość zdalnej aktualizacji (urządzenia mogą być aktualizowane przez serwer, automatycznie lub ręcznie). Dane z urządzenia są automatycznie przenoszone do doków i usuwane z nich po podłączeniu, a dane przechowywane w doku są automatycznie usuwane szesnastego dnia, zgodnie z ustawą o przewozie osób.