Przyszli kolejarze, uczniowie dolnośląskich szkół z Wrocławia i Żarowa na targach TRAKO 2023

Przyszli kolejarze, uczniowie dolnośląskich szkół z Wrocławia i Żarowa na targach TRAKO 2023

25 września 2023 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Dzień Edukacji i Kariery TRAKO jest tradycyjnie zwieńczeniem największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Targów Kolejowych TRAKO. 22 września, wystawcy, których przedstawiciele przez trzy dni aktywnie uczestniczyli w spotkaniach branżowych, konferencjach i prezentacjach zorganizowali szereg spotkań oraz warsztatów, podczas których można było zapoznać się z ofertami pracy, staży i praktyk. Wśrod uczestników tych wydarzeń nie mogło zabraknąć uczniów klas kolejowych z Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu oraz Zespołu Szkół w Żarowie, którzy już tradycyjnie pod opieką swojego kolejowego pedagoga, pana Rolanda Potocznego, w grupie przybyli do Gdańska. 

 

Fot. Roland Potoczny

 

Podczas tegorocznych targów młodzież jak co dwa lata chciała poznać najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji pojazdów szynowych i elementów infrastruktury kolejowej, mających zastosowanie w kolejnictwie w Europie i na świecie.

Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się pojazdy trakcyjne prezentowane przez światowych liderów branży transportowej, nowoczesna diagnostyka nawierzchni kolejowej, a także stoiska przewoźników kolejowych. Z chęcią uczestniczyli w konkursach zorganizowanych przez PKP Intercity pn. "PKP Intercity dba o pasażerów", PKP Intercity przy współudziale innych spółek z Grupy PKP pn. "Transport kolejowy moją pasją" oraz konkursie PKP Intercity i PKP CARGO pn. "Maszynista - zawód z przyszłością".

 

Wrocławscy uczniowie na targach TRAKO 2023.  Fot. Maciej Langner

 

Fot. Aleksander Cisło

 

W drodze powrotnej młodzież z dolnośląskich szkół zadeklarowała chęć zapoznania się z ofertą branży kolejowej, która będzie zaprezentowana na Międzynarodowych Targach Kolejowych INNOTRANS w Berlinie, wydarzeniu światowym, o wiele większym od gdańskiego TRAKO.

Wyjazd do Gdańska i zapoznanie się z ofertą wystawców oraz uczestnictywo w Dniu Edukacji i Kariery TRAKO realizowane były w ramach Innowacji Pedagogicznych prowadzonych przez szkoły.

Wrocławscy uczniowie na stoisku Polregio. Fot. Polregio

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE "Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny" - 2023 / 2024

Kierunki kształcenia Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu w sposób oczywisty powiązane są z potrzebami rynku pracy. Ogromną i pomocną rolę dla dyrekcji szkoły w prowadzeniu klas kolejowych odgrywają nauczyciele tworzący kiedyś historię Technikum Kolejowego oraz absolwenci, którzy byli lub nadal są związani z firmami branży kolejowej. Nie bez znaczenia jest fakt, iż uczniami tych klas często zostają młodzi ludzie, którzy są kontynuatorami rodzinnych tradycji. 

Od 2019 roku uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodach kolejowych, dzięki innowacji pedagogicznej "Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny", mogą doskonalić umiejętności praktyczne w regionalnych zakładach PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. Co nie budzi wątpliwości korzyść z tak prowadzonych zajęć odnosi nie tylko młodzież w postaci atrakcyjnych zajęć ale także przyszli pracodawcy.

We wrześniu br. ponownie zostały podpisane Umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Logistycznych we Wrocławiu, a pracodawcami kolejowymi tj. Zakładem Zachodnim w Poznaniu Spółki "PKP Intercity" S.A.,  Dolnośląskim Zakładem we Wrocławiu Spółki "PKP CARGO" S.A. oraz Dolnośląskim Zakładem we Wrocławiu "POLREGIO" S.A.

W ramach tych zajęć młodzież z klas III, IV i V technikum o kierunku technik transportu kolejowego, a także technik elektroenergetyk transportu szynowego będzie miała możliwość wykonywania czynności handlowych i technicznych bezpośrednio na stanowisku pracy związanym z przygotowaniem pociągu do wyjazdu ze stacji początkowej, oraz czynności technicznych po przybyciu pociągu do stacji końcowej. Możliwa będzie obserwacja dokonywanych napraw, przeglądów składów wagonowych, EZT, a także zapoznanie się z obowiązkami na stanowisku pracy maszynisty, rewidenta taboru kolejowego, kierownika pociągu, manewrowego (ustawiacza), nastawniczego, rzemieślnika, elektromontera.    

Innowacje Pedagogiczne wrocławskiej szkoły przyniosły juz pozytywne efekty w praktycznej nauce zawodu na kierunku technik transportu kolejowego, technika i elektroenergetyka transportu szynowego. Warto przypomnieć, że uczniowie szkoły mają możliwość wykorzystywania w nauce symulatora sterowania ruchem kolejowym, który szkoła otrzymała na 75 lecie swojego istnienia w 2022 roku.