Koleje Śląskie wydzierżawią 8 EZT-ów

Koleje Śląskie wydzierżawią 8 EZT-ów

12 lutego 2013 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Samorządowy przewoźnik ogłosił przetarg na dostawę w formie dzierżawy ośmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi 6,6 mln zł bez VAT.

Fot. Kuba Batorowicz

Zamówienie zostało podzielone na odrębnie oceniane części:

  • Część A obejmuje dostawę w formie dzierżawy 4 EZT-ów wraz z świadczeniem usługi utrzymania.
  • Część B - dostawa w formie dzierżawy 4 (czterech) elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Przedmiot zamówienia obu części obejmuje również obowiązek dostarczenia składu zastępczego w okresie wyłączenia jednostki z ruchu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

Oferowane Pojazdy muszą posiadać następujące dokumenty:

  1. świadectwo dopuszczenia do eksploatacji
  2. ważne świadectwo sprawności technicznej;
  3. DTR, WTWiO, DSU w języku polskim.

Wszystkie pojazdy będące przedmiotem zamówienia muszą mieć wykonane naprawy poziomu czwartego oraz przeglądy poziomu trzeciego tak, aby przez cały okres dzierżawy nie było koniczności wykonywania napraw.

Wykonawcy biorący udział w przetargu mogą złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Koleje Śląskie wymagają wniesienia wadium w kwocie: 60 tys. zł dla części A oraz 39 tys. zł dla części B. Przewoźnik wybierze tego wykonawcę, który zaproponuje najniższą cenę. Oferty można składać do 25 marca 2013 r. do godz. 8.30.