Litewska Grupa LTG i Koleje Ukraińskie uzgadniają rozwój trasy towarowej Kłajpeda-Kijów.

Litewska Grupa LTG i Koleje Ukraińskie uzgadniają rozwój trasy towarowej Kłajpeda-Kijów.

08 maja 2024 | Źródło: LTG Cargo / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Grupa LTG i „Ukrzaliznycia” podpisały oficjalnie memorandum o porozumieniu, w którym uzgodniono wzmocnienie współpracy międzynarodowej i rozwój wspólnej międzynarodowej trasy intermodalnej Kłajpeda-Kijów przez terytorium Polski. W tym strategicznym porozumieniu przewoźnicy kolejowi obu krajów zgodzili się na wspólną koordynację projektu i przeznaczenie niezbędnych środków i zasobów na jego konkurencyjną realizację.

 

Litewska Grupa LTG i Koleje Ukraińskie uzgadniają rozwój trasy towarowej Kłajpeda-Kijów.
Fot. LTG Cargo

 

Pierwsze przejazdy testowe intermodalnej trasy towarowej planowane są na ten rok. W przyszłości trasa powinna być wykorzystywana regularnie. Pozwoli to stworzyć wydajny korytarz transportowy między Litwą a Ukrainą i wykorzystać potencjał kolei, terminali portowych i przejść granicznych obu krajów.

"Postrzegamy Ukrainę i Koleje Ukraińskie jako naszych strategicznych partnerów w zapewnianiu płynnego przepływu towarów między naszymi krajami, a także w rozszerzaniu możliwości eksportu i importu między Ukrainą a Skandynawią za pośrednictwem portu w Kłajpedzie. Zdecydowanie wspieramy Ukrainę w jej wysiłkach na rzecz opracowania alternatywnych rozwiązań logistycznych i zwiększenia konkurencyjności firm obu krajów w regionie" - mówi CEO LTG Group Egidijus Lazauskas. 

Memorandum o porozumieniu zostało podpisane w Wilnie przez Jewhena Liaszczenkę, Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu, oraz Wiaczesława Jeromina, Członka Zarządu Spółki Ukrzaliznycia, a także przez Egidijusa Lazauskasa, Szefa Grupy LTG, oraz Eglė Šime, Szefową należącej do Grupy spółki transportu towarowego LTG Cargo. 

Firmy zgodziły się również przeanalizować potencjał rynku, przygotować niezbędne rozwiązania technologiczne i operacyjne oraz konkretny plan działania w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu.

Nie jest to pierwsze porozumienie między Kolejami Litewskimi i Ukraińskimi, które ma pomóc krajowi walczącemu z rosyjską agresją w integracji z europejską siecią kolejową. W ubiegłym roku Grupa LTG i Koleje Ukraińskie podpisały w Monachium porozumienie o współpracy przy wdrażaniu zainicjowanego przez LTG programu "FREE Rail", którego celem jest opracowanie modelu operacyjnego kolei opartego na unijnych standardach kolejowych i najlepszych praktykach oraz dostosowanego do specyfiki kolei szerokotorowej (EU+). Oczekuje się, że ten ostatni projekt doprowadzi do pełnej integracji z Europą - pod względem komunikacji biznesowej, technologii i IT - oraz otworzy więcej możliwości dla przedsiębiorstw, obywateli i zachodniego przemysłu kolejowego korzystających z usług kolejowych.

LTG Cargo jest spółką Grupy LTG, która będzie kontynuować aktywną integrację i ekspansję na Zachodzie. Firma świadczy usługi transportu towarowego, logistyki i spedycji, załadunku towarów, naprawy lokomotyw i wagonów oraz wynajmu wagonów na Litwie i za granicą. "LTG Cargo założyło i zarządza LTG Cargo Polska w Polsce i LTG Cargo Ukraine na Ukrainie. Firma posiada zespół 1800 specjalistów logistyki, którzy rozwijają bardziej ekologiczny transport kolejowy towarów.  W ubiegłym roku LTG Cargo przewiozło 27,2 mln ton ładunków w 2023 roku. Przychody firmy w ubiegłym roku wyniosły około 286 mln EUR, a zysk netto 17,5 mln EUR.