Współpraca polsko-litewska: Ułatwienia w ruchu pociągów towarowych

Współpraca polsko-litewska: Ułatwienia w ruchu pociągów towarowych

08 lutego 2019 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

We Wrocławiu odbyło się posiedzenie zarządów spółek Grupy PKP i Kolei Litewskich (AB „Lietuvos geležinkeliai”) dotyczące rozwoju połączeń pasażerskich i towarowych oraz poprawy stanu infrastruktury kolejowej.

Fot. PKP S.A.

W trakcie wizyty litewskiej delegacji przewoźnicy towarowi podpisali porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia ruchu pociągów w transgranicznych przewozach na terytorium Polski i Litwy. Dzięki postanowieniom dokumentu możliwe będzie skrócenie czasu wykonywania czynności zdawczo-odbiorczych poprzez stosowanie zasady wzajemnego zaufania technicznego i handlowego.

Podczas spotkania reprezentanci polskich i litewskich spółek kolejowych (w tym Przewozów Regionalnych) podsumowali dotychczasową współpracę i omówili kierunki rozwoju komunikacji kolejowej pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami.

Obie strony uznały, że wspólnym celem jest poprawa stanu infrastruktury oraz zapewnienie wysokiej jakości połączeń kolejowych: zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Polskiej delegacji przewodniczył Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A., który podkreślił, że we współpracy pomiędzy Polską a Litwą ukryty jest ogromny potencjał rozwojowy, w szczególności w obszarze logistyki. Ustalono również, że zadania realizowane obecnie przez koleje będą kontynuowane i na bieżąco monitorowane.