Koleje Czeskie zleciły instalację urządzeń pokładowych ECTS w 66 pociągach serii 471 (CityElefant).

Koleje Czeskie zleciły instalację urządzeń pokładowych ECTS w 66 pociągach serii 471 (CityElefant).

08 maja 2022 | Źródło: zdopravy.cz / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Koleje Czeskie poinformowały w ubiegłym tygodniu o zainstalowaniu urządzeń pokładowych systemu sygnalizacji ETCS w elektrycznych zespołach trakcyjnych serii 471 (CityElefant). Kontrakt o wartości 1,5 miliarda koron czeskich został przyznany firmie ČD-Telematika we współpracy z firmami Alstom, Škoda Transportation i AŽD Praha. Ździwienie wywołał jednak fakt, że ČD wyposaży tylko 66 jednostek z 82 obecnie eksploatowanych w Pradze i Ostrawie. Szesnaście z najstarszych pociągów nie będzie eksploatowanych w  przyszłości na liniach wyposażonych w ETCS.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Do 1 stycznia 2025 r., kiedy system ETCS będzie obowiązkowy w korytarzach, koleje powinny mieć co najmniej 26 pojazdów CityElefants z ETCS. Kolejne będą pojawiać się stopniowo. Zgodnie z krajowym planem realizacji dotyczy to w szczególności korytarza I. Na korytarzu IV (tj. z Pragi w kierunku Benešova) pociągi bez ETCS będą mogły kursować do grudnia 2026 r., a na odcinku Praga-Beroun co najmniej do grudnia 2028 r.

Koszt wyposażenia jednej jednostki CityElefant w ETCS wynosi 22,9 mln CZK. Jest to już drugi przetarg na ETCS w krótkim czasie, który koleje zakończyły zawarciem umowy. W kwietniu ČD-Telematika wygrała również przetarg na modernizację pendolino, z których jedno będzie kosztowało rekordową sumę 59 milionów koron. Z drugiej strony koleje unieważniły przetarg na wyposażenie lokomotyw serii 380, ponieważ cena była zbyt wysoka - 44 miliony za sztukę wydawały się zbyt wygórowane.

Decyzja o nieinstalowaniu urządzeń pokładowych ETCS w 16 najstarszych jednostkach serii 471 jest związana z okresem ich eksploatacji oraz zastrzeżeniami pasażerów dotyczącymi ich wyposażenia. Wymagałyby one szeroko zakrojonej modernizacji, na przykład wymiany toalet - wprowadzanie systemu zamkniętego, a także prawdopodobnie wymiany elektroniki sterującej i innych elementów. Ta niewielka liczba jednostek będzie kursować na liniach, na których ETCS zostanie zainstalowany po 2025 r. Po rozpoczęciu wyłącznej eksploatacji z ETCS również na tych liniach do 2030 r., ich eksploatacja, zgodnie z informacją Kolei Czeskich, zostanie zakończona.

Pociągi CityElefant przewożą codziennie jedną piątą wszystkich pasażerów ČD, czyli około 100 tys. osób.