Znajdź pracę w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Znajdź pracę w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

12 października 2014 | Autor:
PODZIEL SIĘ

Powoli do końca zbliża się realizacja jednej z największych inwestycji transportowych na Pomorzu. W efekcie Pomorską Koleją Metropolitalną pierwsi pasażerowie pojadą w połowie przyszłego roku. Już dziś poszukiwane są natomiast osoby, które chciałyby zawodowo związać się z tym projektem. W tym celu spółka PKM wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku zorganizuje szkolenie dla osób zainteresowanych pracą na stanowisku dyżurnego ruchu.

Fot. PKM

W trakcie kursu jego uczestnicy poznają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty pracy na kolei. Podsumowaniem zajęć będzie egzamin sprawdzający. Po jego pozytywnym zakończeniu, uczestnikom szkolenia zaoferowane zostanie zatrudnienie.

- Z najnowszej oferty szkoleniowej naprawdę warto skorzystać – zachęca Maciej Kurowski z PUP w Gdańsku. - Kolej Metropolitarna to nie tylko nowoczesny projekt budowlany, ale i największa inwestycja w historii naszego regionu. Pracodawca gwarantuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z atrakcyjnymi zarobkami - dodaje.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Z uczestnictwa w kursie mogą skorzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w PUP w Gdańsku. Każdy z kandydatów powinien także posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz praktyczną wiedzę z zakresu obsługi komputera (znajomość programów word i excel). Ponadto w trakcie selekcji kandydatów duży nacisk położony zostanie na motywację do pracy oraz cechy osobowościowe (odpowiedzialność, odporność na stres oraz umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych). Ważne jest także, aby potencjalni kursanci, ze względu na specyfikę pracy w zawodzie Dyżurnego Ruchu, posiadali bardzo dobry stan zdrowia.

U kandydatów mile widziane będą kierunki dotychczasowego kształcenia w specjalności kolejowej i doświadczenie na stanowisku związanym z ruchem kolejowym, obsługą systemów informatyki przemysłowej, transportowej lub innej. Dodatkowo kandydaci muszą być osobami, które nie były karane za przestępstwa popełnione umyśle.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wysyłanie CV na adres: mkurowski@pup.gda.pl lub o kontakt telefoniczny pod numerem 58/ 732-52-69 do dnia 17.10.2014.