PKP Intercity inwestuje w ekologię. 7,4 mln zł na nową myjnię dla taboru

PKP Intercity inwestuje w ekologię. 7,4 mln zł na nową myjnię dla taboru

11 kwietnia 2019 | Autor: RD | Źródło: PKP Intercity
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity zawarło z firmą Agat umowę na dostawę i montaż urządzenia myjącego dla stanowiska mycia taboru kolejowego. Jest to pierwszy etap inwestycji, dzięki której na bocznicy Warszawa-Grochów uruchomiona zostanie całoroczna myjnia automatyczna spełniająca najwyższe standardy ekologiczne. Wartość umowy wynosi 7,4 mln zł.

Fot. PKP Intercity

Do zadań wykonawcy należeć będzie m.in. wykonanie nawierzchni peronu, uszczelnienie torowiska oraz budowa fundamentu portalu myjącego. Firma Agat zobowiązana jest też do wykonania projektu wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną. Na końcowym etapie prac dostarczy i zamontuje urządzenia myjące. Na realizację tych robót ma 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kolej, dzięki zastosowaniu wielu ekologicznych rozwiązań, doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Podpisana umowa to jeden z takich przykładów, a zarazem jeden z wielu elementów naszego wieloletniego programu inwestycyjnego, który zakłada m.in. modernizacje zapleczy technicznych w duchu rozwiązań proekologicznych. Takie inwestycje potwierdzają, że kolej to zielony transport przyszłości – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Inwestycję zaprojektowano z myślą o oszczędnym zużyciu wody i wykorzystaniu obiegu zamkniętego. Automatyczne dozowanie pozwoli także zmniejszyć ilość wykorzystywanych do mycia taboru środków czyszczących. Myjnia zostanie wyposażona w trzy samojezdne portale ramowe, wykonujące mycie równocześnie wzdłuż stojącego na stanowisku pociągu. Zastosowane urządzenia będą rozpoznawać kształt pudła w celu najlepszego ustawienia szczotek i optymalnego doboru poszczególnych parametrów procesu mycia. Ponadto funkcja mycia codziennego (szybkiego) umożliwi wykonanie czyszczenia na składzie przejeżdżającym z minimalną prędkością przez stanowisko mycia. Takie rozwiązanie umożliwi optymalne wykorzystanie obiektu i zgodnie z konkretnymi potrzebami przewoźnika w zakresie utrzymania taboru. W obiekcie będzie również możliwość wykonania kompleksowej usługi czyszczenia wnętrza pociągu.

Wychodząc naprzeciw kierunkom rozwoju branży kolejowej firma Agat oferuje nowoczesne rozwiązania dla bieżącego utrzymania i remontu taboru kolejowego. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy m.in. budowę hali napraw dla firmy ZUT REMTRAK w Libiszowie. Obecnie zaś przystępujemy do realizacji zadań ujętych w umowie z PKP Intercity na dostawę urządzenia myjącego do taboru kolejowego. Dbałość o ekologię w tego typu obiektach to maksymalne wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie, np. paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach lub ścianach obiektów czy wykorzystanie wody deszczowej dla procesu mycia pociągów – mówi Zbigniew Winkiel, prezes zarządu Agat.

Nowa myjnia automatyczna powstanie do czerwca 2020 r. W znacznym stopniu zastąpi mycie ręczne, skróci czas mycia taboru i wprowadzi wysoki standard utrzymania czystości pociągów. To pierwsza z zaplanowanych 7 nowoczesnych myjni, w które zostaną wyposażone stacje postojowe w ramach wartego 7 mld zł programu inwestycyjnego przewoźnika. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach I etapu jest uwzględniony w podpisanej przez PKP Intercity Umowie o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla zadania „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. PKP Intercity podpisało umowę na jego realizację z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2018 roku. Wartość dofinansowania inwestycji ze środków UE wyniesie prawie 980 tys. zł.

Nowa myjnia to nie jedyny proekologiczny projekt PKP Intercity przewidziany na najbliższe lata. W 2019 roku PKP Intercity planuje realizację 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej związanej z podniesieniem efektywności oraz komfortu przewozów pasażerskich m.in. w następujących lokalizacjach: Wrocław, Warszawa, Kołobrzeg, Gdynia, Przemyśl, Lublin, Kraków, Szczecin, Poznań. Na rok 2019 Spółka planuje realizację tych zadań inwestycyjnych na kwotę ok. 93 mln zł. W ramach programu inwestycyjnego przewoźnika do 2023 roku, obejmującego modernizację i przebudowę bocznic kolejowych, zaplanowano ponad 100 inwestycji na kwotę ponad 739,5 mln złotych. Wiele z nich uwzględnia aspekty środowiskowe i ma przynieść korzyść m.in. w postaci mniejszej emisji spalin, hałasu i substancji szkodliwych. Docelowo myjnie, jak ta powstająca na warszawskim Grochowie, mają mieć charakter całoroczny i posiadać panele fotowoltaiczne, dostarczające energię na ich własne potrzeby. Zielone inwestycje PKP Intercity widać też na torach. Zmodernizowane lokomotywy serii SM/SU42 oraz nowe lokomotywy SU160 posiadają silniki spełniające nowe normy emisji spalin, pociągi Pendolino, PesaDART i FLIRT3 zbudowano z ekologicznych, podlegających recyclingowi materiałów, a wyposażone w system odzyskiwania energii pociągi mogą oddawać do sieci trakcyjnej energię wytworzoną podczas hamowania.