Nowe możliwości podróży z centrum Gorlic zapewni łącznica kolejowa

Nowe możliwości podróży z centrum Gorlic zapewni łącznica kolejowa

04 października 2023 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Lepszą dostępność do kolei i sprawniejsze połączenia pociągiem zyskają mieszkańcy Małopolski, dzięki kolejnym planowanym inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej rewitalizację linii nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy.

 

 

Nowe możliwości podróży z centrum Gorlic zapewni łącznica kolejowa
Fot. PKP PLK

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie tradycyjnym, czyli najpierw przygotowanie projektu, a następnie ogłoszenie odrębnego postępowania na budowę łącznicy Gorlice – Zagórzany.

– Inwestycje, zaplanowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego służą rozwojowi kolei - zarówno w  większych, jak i w mniejszych miejscowościach. Naszym celem jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej i zapewnienie lepszych możliwości podróży, co sprzyja poprawie warunków życia Polaków. Realizowane przedsięwzięcia mają szczególne znaczenie dla mieszkańców, pozbawionych dotąd dogodnego dostępu do kolei, przykładem są m.in. Gorlice – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Ogłoszenie przetargu na dokumentację dla rewitalizacji linii Gorlice Zagórzany – Gorlice wraz z budową łącznicy, to ważny krok do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i poprawy sytuacji komunikacyjnej, m.in. mieszkańców miasta Gorlice i okolic. Dzięki inwestycji zarządcy infrastruktury, kolej także w tej części Małopolski stanie się dostępniejsza i atrakcyjniejsza dla podróżnych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W zakresie ogłoszonego przetargu jest opracowanie dokumentacji na budowę łącznicy o długości blisko 700 metrów między liniami nr 110 Gorlice Zagórzany – Gorlice a linią nr 108 Stróże – Krościenko. Zamówienie obejmuje jednocześnie rewitalizację linii nr 110, w tym m.in. przebudowę stacji Gorlice i Gorlice Zagórzany oraz przystanku Gorlice Glinik.

Celem planowanej budowy łącznicy jest umożliwienie ruchu pociągów z centrum Gorlic bezpośrednio w stronę Stróż, Tarnowa i Krakowa, bez konieczności wjazdu na stację Gorlice Zagórzany dla zmiany kierunku jazdy. Łącznica usprawni ruch i skróci czas podróży. Dzięki nowemu rozwiązaniu, przewoźnicy zyskają możliwości tworzenia nowych, dogodnych ofert dla podróżnych.

Dodatkowo rewitalizacja linii, łączącej stację Gorlice i Gorlice Zagórzany wraz z przebudową peronów przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności połączeń i dostępności komunikacyjnej mieszkańców.

Opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w ramach zadania pn.: Usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy linią 108 a linią 110. Realizacja prac projektowych przewidziana jest w latach 2024 – 2027. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetowych.