Zniżka intermodalna powinna być gwarantowana na kilka lat

Zniżka intermodalna powinna być gwarantowana na kilka lat

21 grudnia 2016 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Konieczne jest zapewnienie preferencyjnych i stabilnych zasad dostępu do infrastruktury dla przewozów intermodalnych – uważa Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Przede wszystkim chodzi o gwarancję zachowania ulg dla przewozów intermodalnych. Takie działania przyczynią się do rozwoju transportu kolejowego i jednocześnie poprawią bezpieczeństwo na drogach.

Zniżka intermodalna powinna być gwarantowana na kilka lat
Fot. Kuba Batorowicz

Prezes UTK jest zdania, że powinien istnieć wieloletni i wieloaspektowy program promocji przewozów intermodalnych. W dłuższej perspektywie wpłynie to korzystnie na zawieranie długoterminowych kontraktów, jak również zmobilizuje przewoźników do odnowienia posiadanego taboru. Umożliwi to konkurowanie transportu kolejowego z transportem drogowym. – Stabilna polityka wsparcia jest ważna dla dalszego rozwoju transportu towarów koleją. Działania promujące transport intermodalny są priorytetem,  ponieważ realnie może on wpłynąć na odciążenie dróg, a tym samym zmniejszy liczbę wypadków w transporcie drogowym – podkreśla Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Ustalona obecnie 25-procentowa obniżka opłat za dostęp do infrastruktury dla przewozów intermodalnych powinna być gwarantowana w okresie kilku lat. Przy planowaniu środków na wypłatę tej ulgi należy uwzględnić stały wzrost przewozów intermodalnych.

Aktualne dane statystyczne pokazują, że przewozy intermodalne posiadają duży potencjał rozwojowy. W trzecim kwartale 2016 roku przewoźnicy przetransportowali ponad 243 tys. jednostek, co stanowiło ponad 368 tys. TEU. W porównaniu z III kwartałem 2015 roku ich liczba wzrosła o blisko 35 proc. (wg TEU o 31,1 proc.). W tym okresie masa przewiezionych ładunków wzrosła o prawie 30 proc., a wykonana praca przewozowa odpowiednio o ponad 22 proc. Te dane niewątpliwie wskazują na rosnące znaczenie tej gałęzi transportu.