Nastawnica z nastawni piaskowej Drama uratowana

Nastawnica z nastawni piaskowej Drama uratowana

02 października 2023 | Źródło: Stacjapyskowice.info/Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Posterunek odgałęźny Drama (Dr), pierwotnie nazwany Kanał Gliwicki, został otwarty w 1956 r.,  gdzie dwutorowy szlak kolei piaskowej z Pyskowic przechodził na szlak jednotorowy do Dzierżna. Pierwotnie znajdowała się tam parterowa nastawnia, lecz w związku z podjęciem decyzji o otwarciu nowych pól piaskowych w Pławniowicach, dotychczas skromny posterunek w 1958 r. wyposażono w trójkąt torowy oraz piętrową nastawnię z mechanicznymi, scentralizowanymi urządzeniami sterowania ruchem. Pozwalało to na bezpośredni transport górnej warstwy gruntu z powstających pól piaskowych w Pławniowicach do nieużywanego już pola III na Dzierżnie.

 

Fot. Stacjapyskowice.info

Przez lata posterunek przeszedł wiele zmian. W latach 70 dotychczasową sygnalizację kształtową zmieniono na świetlną. W 1989 r. zamknięto tor szlakowy nr. 1, najpierw do Pyskowic, a na przełomie wieków także w stronę Rudna. Stopniowy spadek ruchu na kolejach piaskowych postępował, w efekcie doprowadzając do zaprzestania kursowania pociągów z piaskiem od stycznia 2021 r.

 

Fot. Wnętrze posterunku Drama. Fotografia z czasów normalnej eksploatacji.

 

Po otwarciu nowego "łącznika" z siecią PKP w okolicy stacji Pyskowice, ostatecznie zamknięto posterunek, już od lat otwierany jedynie okresowo.

 

Fot. Wnętrze posterunku Drama. Fotografia z czasów normalnej eksploatacji.

 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym na cele muzealne

Piętrowa nastawnia posterunku po wyłączeniu z eksploatacji przez pewien czas stała nieużytkowana. Mimo to, jej stan zachowania, zwłaszcza wewnątrz, mógłby pozwolić na jej szybkie ponowne uruchomienie.

Fot. Wnętrze posterunku Drama w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych, maj 2023r., fot. Piotr Borowiak

 

Dzięki temu, udało się pozyskać wyposażenie, na które składa się całość urządzeń SRK, na własność Stacji Pyskowice - Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP. W przyszłości elementy te będą mogły zostać odbudowane i przywrócone do stanu "działającego" - czyli mogącego spełniać role edukacyjne i/lub ekspozycji muzealnej. Demontaż samej nastawnicy wymagał poświęcenia ogromu środków, sił i czasu, aby mógł zostać przeprowadzony w całości w sposób legalny, nieinwazyjny dla otoczenia i osób postronnych.

 

Fot. Wnętrze posterunku Drama w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych, maj 2023r., fot. Piotr Borowiak

 

Demontaż nastawnicy

Poniżej cenny materiał filmowy o tym, jak przeprowadzona została rozbiórka nastawnicy. W tym również nieco o technikaliach związanych z urządzeniami SRK, w narracji autora kanału Przekaźnikownia; czyli naprawdopodobniej najodpowiedniejszej osoby, jaka mogła towarzyszyć nam przy zgłębianiu tej materii "od środka".  

W dniu 30.09.2023 wyposażenie posterunku zostało już w całości rozebrane, a następnie przetransportowane w bezpieczne miejsce tymczasowego składowania.

 

Źródło: Stacjapyskowice.info