Regulacje Coraz wyższe kwoty – jak przewoźnicy kolejowi ubezpieczali się w 2022 roku

Coraz wyższe kwoty – jak przewoźnicy kolejowi ubezpieczali się w 2022 roku

08 listopada 2023 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Każdy przewoźnik – zarówno pasażerski, jak i towarowy – musi posiadać zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej. Może to być umowa ubezpieczenia OC lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej. Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował stan ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych w 2022 r. Niemal 63% przewoźników ubezpieczyło się na kwotę wyższą niż wymagana. To wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2021 r.

 

Coraz wyższe kwoty – jak przewoźnicy kolejowi ubezpieczali się w 2022 roku
Fot. Kurier Kolejowy

Badanie przeprowadzone przez UTK pokazało, że przewoźnicy w większości decydują się na polisy o wartości wyższej, niż wymagane przepisami minimum. Świadczy to o odpowiedzialnym podejściu przewoźników do zapewnienia właściwej ochrony ubezpieczeniowej prowadzonej działalności.

UTK objął analizą  116 aktywnych w 2022 r. przewoźników, realizujących przewozy na podstawie licencji przewoźnika kolejowego/posiadających licencję przewoźnika kolejowego. Większość badanych przewoźników kolejowych realizowało przewozy na infrastrukturze ogólnodostępnej. Obowiązuje ich minimalna suma ubezpieczenia OC stanowiąca równowartość 2,5 mln euro. Ponad połowa z nich (68 ze 110 ) posiadała w 2022 r. polisę OC na kwotę wyższą niż wymagane minimum. Wyższe kwoty sumy gwarancyjnej zwykle wybierali przewoźnicy pasażerscy – aż 93% przewoźników (14 z 15). Natomiast wśród przedsiębiorstw, które wykonują przewozy towarowe 57% ubezpieczyło się na wyższą kwotę (54 z 95 przewoźników).

Średnia wysokość sumy gwarancyjnej polisy OC dla przewoźników, którzy korzystają z infrastruktury ogólnodostępnej, wyniosła prawie 42 mln zł, z czego dla przewoźników pasażerskich było to średnio niemal 69 mln zł, a towarowych – 37,5 mln zł.

UTK przeanalizował także wysokość sumy gwarancyjnej w umowach, którą zawarły przedsiębiorstwa z największym udziałem pracy przewozowej. Średnia dla przewoźników pasażerskich wyniosła niemal 64 mln zł, dla towarowych – prawie 156 mln zł.

Badanie UTK objęło również 3 przewoźników, którzy są jednocześnie zarządcą infrastruktury, po której odbywają się przewozy. Średnia wartość ich polis OC wyniosła prawie 21,7 mln zł. Wszyscy zawarli umowy na sumy wyższe niż wymagane.

Z sieci wąskotorowej w 2022 r. korzystało 3 przewoźników objętych badaniem. Średnia suma gwarancyjna ich polis OC wyniosła prawie 486,3 tys. zł. Jeden z przewoźników zdecydował się na ubezpieczenie równe przepisowemu minimum, pozostali dwaj wybrali wyższe kwoty.

Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC wynika z przepisów prawa. Jest równowartością w złotych:

  • 100 tys. euro dla operatorów kolei wąskotorowej,
  • 250 tys. euro dla przewoźników, którzy korzystają z infrastruktury, którą zarządzają,
  • 2,5 mln euro dla pozostałych przewoźników.

Tę wartość oblicza się na podstawie kursu średniego euro, który Narodowy Bank Polski ogłosił po raz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia. Na 2022 r. minimalne sumy gwarancyjne wyrażone w złotych wynoszą zatem:

  • 458 890 zł dla przewoźników na kolei wąskotorowej,
  • 1 147 225 zł dla przewoźników, którzy są jednocześnie zarządcą infrastruktury, z której korzystają,
  • 11 472 250 zł dla przewoźników, którzy korzystają z ogólnodostępnej infrastruktury.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Kolejowe szlaki Dolnego Śląska Kolejowe szlaki Dolnego Śląska
Następny artykuł Akcja ,,Zima’’ dla osób bezdomnych na obszarze kolejowym Akcja ,,Zima’’ dla osób bezdomnych na obszarze kolejowym