Widziane z Czech: Budowa linii szybkiej kolei z Pragi do Wrocławia nie jest efektywna ekonomicznie.

Widziane z Czech: Budowa linii szybkiej kolei z Pragi do Wrocławia nie jest efektywna ekonomicznie.

27 listopada 2022 | Źródło: zdopravy.cz / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Plany dotyczące nowej szybkiej kolei z Pragi przez Hradec Králové do Wrocławia na Dolnym Śląsku są spóźnione. Zarząd kolei będzie musiał ponownie opracować studium wykonalności, które dotyczy tego, czy jej budowa jest opłacalna, czy nie.

 

Zdjęcie ilustracyjne. Pociąg EC Berlin. Fot: České dráhy

 

Według przedłożonego studium korzyści z budowy nie są tak wysokie, by warto było budować nową linię. "Nie osiąga wymaganej rentowności" - powiedział podkomisji ds. transportu Martin Švehlík, dyrektor działu przygotowania VRT. Podczas gdy czeskie przepisy wymagają ekonomicznej stopy zwrotu (ERR) na poziomie co najmniej 5%, w badaniu osiągnięto wartość korzyści na poziomie 0,8-1,8%.

Według Švehlika nie oznacza to, że prace nad przygotowaniem linii do Polski zostaną wstrzymane. "Niektóre inwestycje związane z tą linią zostaną zweryfikowane i ponownie ocenione" - powiedział Švehlík. Jego zdaniem nastąpi również obniżenie progu po zatwierdzeniu projektu do 3%, tak jak ma to miejsce w innych krajach.

W studium przeanalizowano pięć różnych wariantów, z których wszystkie zakładają poprowadzenie linii do Polski przez Královec i Lubawkę. Cała inwestycja obejmuje również modernizację istniejących linii w sąsiedztwie przyszłego VRT na północ od Hradec Králové. Dotyczy to linii z Jaroměřa do Trutnova i Svobody nad Úpą, jak również połączenia Česká Skalice - Náchod - Broumov, łącznie z budową Vysokovská spojka lub modernizacją linii z Teplic nad Metují do Trutnova.

 

Trasa przyszłej linii kolei dużych prędkości RS5 do Polski. Fot. Administracja kolejowa

 

Przygotowania trwają również po stronie polskiej. 

Przygotowania do budowy linii dużych prędkości trwają również po stronie polskiej. W ubiegłym roku Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarł z BBF umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla ponad 60-kilometrowego odcinka Żarów - Świdnica - Wałbrzych - granica państwa. W przyszłości powinna się z nim połączyć szybka linia z Czech.

Zarząd Kolei początkowo rozważał możliwość poprowadzenia linii dużych prędkości na Dolny Śląsk przez Liberec, ale ta opcja została już zarzucona. Trasa RS5 ma przebiegać po planowanej linii szybkiej kolei Polabí z Běchovic do Poříčan, linia odgałęźna będzie w Hořanach. Długość trasy na terenie Czech wynosi około 160 kilometrów. W dokumentacji przetargowej zarząd kolei mówił o kosztach budowy w wysokości 86-152 mld koron.

Na liście wszystkich proponowanych linii dużych prędkości, to połączenie nie ma najwyższego priorytetu. Ponadto połączenie między Pragą a Wrocławiem powinno zostać wcześniej przyspieszone drogowo dzięki powstającej w Polsce drodze D11 i drodze ekspresowej S3.

 

Przebieg nowej linii do Czech na terytorium Polski. Fot: CPK